Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023

Τα σχέδια της Fraport για τα έργα στα 14 αεροδρόμια

Στο πλαίσιο της ανάληψης της διαχείρισης και λειτουργίας των 14 αεροδρομίων, η Fraport Greece έχει καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο εργασιών ριζικής ανακαίνισης και επέκτασης των εγκαταστάσεων τους.

Για το σύνολο των έργων ανάπτυξης η Fraport Greece θα επενδύσει μέχρι το 2021 τουλάχιστον το ποσό των 330 εκατ. ευρώ.

Αεροδρόμιο Ακτίου

Επέκταση κατά 2.381 τ.μ. και ανακαίνιση τερματικού σταθμού

Εγκατάσταση συστήματος «HBS inline screening» για τον έλεγχο των αποσκευών

Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών

Ανακαίνιση του οδοστρώματος στους χώρους προσγείωσης-απογείωσης- στάθμευσης αεροσκαφών

75% αύξηση των σταθμών Check-in (από 8 σε 14)

60% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών (από 5 σε 8)

Διπλασιασμός των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του αεροδρομίου (από 2 σε 4)

Αεροδρόμιο Ζακύνθου

Ανακαίνιση και αναδιαμόρφωση του τερματικού σταθμού

Εγκατάσταση συστήματος «HBS inline screening» για τον έλεγχο των αποσκευών

Ανακαίνιση του πύργου ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

Νέος πυροσβεστικός σταθμός

Μετεγκατάσταση των μετασχηματιστών και γεννητριών

Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών

Ανακαίνιση του οδοστρώματος στους χώρους προσγείωσης – απογείωσης -στάθμευσης αεροσκαφών

Ανακαίνιση του οδοστρώματος στην είσοδο του αεροδρομίου και στο χώρο στάθμευσης οχημάτων

Νέος σταθμός ασφάλειας & φύλαξης

33% αύξηση των σταθμών Check-in (από 15 σε 20)

150% αύξηση των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του αεροδρομίου (από 2 σε 5)

Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης

Νέος Τερματικός Σταθμός

Επέκταση τερματικού σταθμού κατά 30.988 τ.μ. και δημιουργία νέας πρόσβασης

Ανακαίνιση του υπάρχοντος τερματικού σταθμού

Νέος πυροσβεστικός σταθμός

Επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ή σύνδεση με το δημοτικό δίκτυο

Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών

Ανακαίνιση του οδοστρώματος στους χώρους προσγείωσης-απογείωσης-στάθμευσης αεροσκαφών

Εγκατάσταση συστήματος «HBS inline screening» για τον έλεγχο των αποσκευών

47% αύξηση των σταθμών Check-in (από 30 σε 44)

75% αύξηση των ζωνών παραλαβής αποσκευών (από 4 σε 7)

50% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών (από 16 σε 24)

Διπλασιασμός των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του αεροδρομίου (από 6 σε 12)

Αεροδρόμιο Καβάλας

Επέκταση τερματικού σταθμού κατά 2.029 τ.μ.

Aναδιαμόρφωση του τερματικού σταθμού

Εγκατάσταση συστήματος «HBS inline screening» για τον έλεγχο των αποσκευών

Αναδιαμόρφωση και επέκταση του πυροσβεστικού σταθμού

Επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ή σύνδεση με το δημοτικό δίκτυο

Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών

Ανακαίνιση του οδοστρώματος στους χώρους προσγείωσης – απογείωσης -στάθμευσης αεροσκαφών

20% αύξηση των σταθμών Check-in (από 8 σε 10)

Αεροδρόμιο Κέρκυρας

Νέος Τερματικός Σταθμός

Επέκταση τερματικού σταθμού κατά 10.294 m2 και ανακαίνιση του υπάρχοντος τερματικού σταθμού

Εγκατάσταση συστήματος «HBS inline screening» για τον έλεγχο των αποσκευών

Ανακαίνιση και αναβάθμιση του πυροσβεστικού σταθμού

Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών

Ανακαίνιση του οδοστρώματος στους χώρους προσγείωσης – απογείωσης στάθμευσης αεροσκαφών

27% αύξηση των σταθμών Check-in (από 22 σε 28)

33% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών (από 9 σε 12)

33% αύξηση των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του αεροδρομίου (από 6 σε 8)

Αεροδρόμιο Κεφαλλονιάς

Νέος Τερματικός Σταθμός

Επέκταση και ανακαίνιση τερματικού σταθμού

Εγκατάσταση συστήματος «HBS inline screening» για τον έλεγχο των αποσκευών

Μετατόπιση του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης

Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών

Ανακαίνιση του οδοστρώματος στους χώρους προσγείωσης-απογείωσης-στάθμευσης αεροσκαφών

71% αύξηση των σταθμών Check-in (από 7 σε 12)

100% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών (από 3 σε 6)

Διπλασιασμός των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του αεροδρομίου (από 2 σε 4)

Αεροδρόμιο Κω

Νέος Τερματικός Σταθμός

Νέος πυροσβεστικός σταθμός

Ανακαίνιση/επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων

201% αύξηση της συνολικής έκτασης του αεροδρομίου σε 24.000 m2

75% αύξηση των σταθμών Check-in (από 16 σε 28)

125% αύξηση των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του αεροδρομίου (από 4 σε 9)

Αεροδρόμιο Μυκόνου

Επέκταση και αναδιαμόρφωση του τερματικού σταθμού – 50% αύξηση της συνολικής έκτασης του αεροσταθμού σε 13.350 τ.μ. με την ανέγερση νέου τμήματος αεροσταθμού

Νέος πυροσβεστικός σταθμός

Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών

13% αύξηση των σταθμών Check-in (από12 σε 16)

17% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών (από 6 σε 7)

25% αύξηση των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του αεροδρομίου (από 4 σε 5)

Αεροδρόμιο Μυτιλήνης

Νέος Τερματικός Σταθμός

Νέος πυροσβεστικός σταθμός

Νέα εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων

Νέος χώρος στάθμευσης των αεροσκαφών

185% αύξηση της συνολικής έκτασης του αεροδρομίου σε 7.185 m2

29% αύξηση των σταθμών Check-in (από 7 σε 9)

Αεροδρόμιο Ρόδου

Aναδιαμόρφωση του τερματικού σταθμού

Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών

Νέος πυροσβεστικός σταθμός

13% αύξηση των σταθμών Check-in (από 40 σε 45)

13% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών (από 16 σε 18)

71% αύξηση των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του αεροδρομίου (από 7 σε 12)

25% αύξηση χώρων παραλαβής αποσκευών (από 4 σε 5)

Αεροδρόμιο Σάμου

Επέκταση και αναδιαμόρφωση του τερματικού σταθμού

Νέος πυροσβεστικός σταθμός

Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών

19% αύξηση της συνολικής έκτασης του αεροσταθμού 9.605 m2

40% αύξηση των σταθμών Check-in (από 10 σε 14)

25% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών (από 4 σε 5)

50% αύξηση των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του αεροδρομίου (από 2 σε 3)

Αεροδρόμιο Σαντορίνης

Επέκταση και αναδιαμόρφωση του τερματικού σταθμού

Νέος πυροσβεστικός σταθμός

Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών

236% αύξηση της συνολικής έκτασης του αεροσταθμού 15.640 τ.μ. με την αντικατάσταση τμήματος του υπάρχοντος και την ανέγερση νέου.

113% αύξηση των σταθμών Check-in (από 8 σε 17)

Διπλασιασμός των ζωνών παραλαβής αποσκευών (από 1 σε 2)

20% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών (από 5 σε 6)

250% αύξηση των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του αεροδρομίου (από 2 σε 7)

250% αύξηση των ζωνών ασφαλείας του αεροδρομίου

Αεροδρόμιο Σκιάθου

Επέκταση και αναδιαμόρφωση του τερματικού σταθμού

Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών

39% αύξηση της συνολικής έκτασης του αεροσταθμού σε 9.511 m2 με την επέκταση υπαρχόντων κτιρίων

11% αύξηση των σταθμών Check-in (από 9 σε 10)

33% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών (από 3 σε 4)

Διπλασιασμός των ζωνών παραλαβής αποσκευών (από 1 σε 2)

Αεροδρόμιο Χανίων

Αναδιοργάνωση εσωτερικών χώρων αεροσταθμού

Αναδιοργάνωση του χώρου αναχωρήσεων

Νέο σύστημα ελέγχου αποσκευών

Επέκταση των διαδικασιών ασφαλείας

Επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ή σύνδεση με το δημοτικό δίκτυο

Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών

Ανακαίνιση του οδοστρώματος στους χώρους προσγείωσης – απογείωσης –  στάθμευσης αεροσκαφών

25% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών (από 8 σε 10)

Διπλασιασμός των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του αεροδρομίου (από 4 σε 8)

Share Post