Σάββατο 24 Αυγούστου 2019

Σεμινάριο για την αγορά του προσβάσιμου τουρισμού

Η εταιρεία p-consulting.gr διοργανώνει επιχειρηματικό σεμινάριο που στοχεύει στην αγορά του προσβάσιμου τουρισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου Growmat «Growing the Market in Accessible Tourism» (Erasmus+ KA2).

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα εκπαιδευτούν επαγγελματίες στον κλάδο του τουρισμού και φοιτητές τουριστικών σχολών, σε δεξιότητες που σχετίζονται με την καλύτερη εξυπηρέτηση ανθρώπων με αναπηρία και με την αποτελεσματική προσέγγιση αυτής της αγοράς με τα κατάλληλα εργαλεία marketing.

Συγκεκριμένα, θα αναπτυχθούν οι ακόλουθες ενότητες:

  • Η έννοια της προσβασιμότητας
  • Προσβασιμότητα στον τουρισμό
  • Καινοτομία και προσβάσιμος τουρισμός
  • Πως μπορείτε να κάνετε την επιχείρηση σας προσβάσιμη
  • Πως μπορείτε να προωθήσετε την επιχείρηση σας

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019, με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ θα περιλαμβάνει και τρεις δια ζώσης συναντήσεις (workshops), οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στην Πάτρα.

Το χρονοδιάγραμμα των συναντήσεων είναι το ακόλουθο:

  • Εισαγωγική Συνάντηση: 29 Ιανουαρίου: 16:00 – 18:00
  • Α’ Workshop: 05 Φεβρουαρίου 16:00 – 19:30
  • Β’ Workshop: 21 Φεβρουαρίου 16:00 – 19:30
  • Γ’ Workshop: 27 Φεβρουαρίου 16:00 – 19:30

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν, με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, βεβαίωση συμμετοχής – παρακολούθησης. Η συμμετοχή στο σεμινάριο θα είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση και θα συμμετέχουν σ’ αυτό συνολικά 20 άτομα.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Τετάρτη 09/01/2019, έως την Τετάρτη 16/01/2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής στο ακόλουθο link: https://goo.gl/AiHL7W.

Φορέας Διοργάνωσης:          p-consulting.gr

Website Έργου:                    https://growmat.eu/

Στοιχεία Επικοινωνίας:        2611.811.200, info@p-consulting.gr

Share Post