Σάββατο 6 Ιουνίου 2020

Ο Σάββας Περδίος της Louis Hotels αναλαμβάνει Υφυπουργός Τουρισμού της Κύπρου

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ανακοίνωσε το διορισμό του Σάββα Περδίου ως Υφυπουργού Τουρισμού.

Ο 37χρονος Σάββας Περδίος, που είναι μέχρι σήμερα Chief Operating Officer στη Louis Hotels και είναι γιος του Ιάσωνα Περδίου, CEO της εταιρείας αλλά και ιδιοκτήτη ξενοδοχειακών μονάδων, αναλαμβάνει μαζί με τη σύσταση του Υφυπουργείου Τουρισμού, από την αρχή του 2019, την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού με εφαρμογή των απαραίτητων οριζόντιων πολιτικών, το σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης, καθώς και τη γενικότερη πολιτική εποπτεία του τουριστικού τομέα.

Ο Σάββας Περδίος, σπούδασε Accounting and Finance στο Πανεπιστήμιο του Warwick και ακολούθως International Hospitality Management στο Ecole Hoteliere de Lausanne.

Μιλά απταίστως αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά, ενώ διαθέτει σημαντική εργασιακή πείρα σε διεθνείς ομίλους όπως, Hilton, Conrad, Kempinski, Intercontinental και Design Hotels.

Το Υφυπουργείο Τουρισμού της Κύπρου, που αρχίζει τη λειτουργία του στις 2 Ιανουαρίου 2019, θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

1. Τη χάραξη ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής τουρισμού και τον επιτελικό σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης της Κύπρου, περιλαμβανομένης της διατύπωσης θέσεων για τη χωροθέτηση των τουριστικών τοποθεσιών.

2. Το συντονισμό και την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής τουρισμού με τη χρήση των απαραίτητων οριζόντιων πολιτικών.

3. Τη στήριξη των επενδύσεων στον τουρισμό, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας και υλοποίησης κινήτρων και της παροχής συστηματικής ενημέρωσης του κοινού.

4. Την προώθηση της τουριστικής συνείδησης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

5. Τη χάραξη στρατηγικής προβολής, προώθησης και ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου στο εξωτερικό και εσωτερικό.

6. Την εκπόνηση μελετών, ερευνών αγοράς, την ανάλυση των σύγχρονων τάσεων στον τομέα του τουρισμού, τη διαχείριση στατιστικών δεδομένων, την αξιολόγηση της απόδοσης προγραμμάτων και κονδυλίων που δαπανώνται για τον τουρισμό.

7. Τη δημιουργία και τήρηση μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων.

8. Την ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων και την επικαιροποίηση υφισταμένων, τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στον τουριστικό τομέα και την προώθηση της καινοτομίας.

9. Την εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας αναφορικά με τις εξουσίες που αυτή παρείχε στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, περιλαμβανομένης της έκδοσης σχετικών αδειών.

10. Την εποπτεία του τουριστικού τομέα, τη συνεργασία με άλλες εποπτικές αρχές και την Αστυνομία Κύπρου, την ορθή πληροφόρηση και ενημέρωση των τουριστικών επιχειρήσεων και των καταναλωτών για τις διατάξεις της τουριστικής νομοθεσίας και την ευαισθητοποίηση του κοινού για σεβασμό του τουριστικού προϊόντος.

11. Την εκπόνηση και υποβολή προτάσεων για μεταρρυθμίσεις οι οποίες αφορούν στην απλοποίηση διαδικασιών για την προσέλκυση επενδύσεων τουριστικού χαρακτήρα, στην αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην ευρύτερη ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας, όπως και στην απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά την τουριστική βιομηχανία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τη θεσμοθέτηση Υφυπουργού Υφυπουργού παρά τω Προέδρω της Κυπριακής Δημοκρατίας στα θέματα τουρισμού και τη δημιουργία Υφυπουργείου, καταργείται ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ) και το προσωπικό του θα μεταφερθεί στο υφυπουργείο Τουρισμού.

 

Πηγές: www.reporter.com.cy, www.philenews.com