Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Ο ρόλος του σωστού προϋπολογισμού στο χτίσιμο ενός ξενοδοχείου

 

Ο καθορισμός των πηγών χρηματοδότησης που καθορίζουν το συνολικό budget

 

Καθώς η ανέγερση ενός νέου ξενοδοχείου αποτελεί εκ προδιαγραφής μια ιδιαίτερα δαπανηρή διαδικασία, καθοριστικό ρόλο παίζει ο προκαθορισμός του συνολικού budget που θα έχουμε στη διάθεσή μας για την ολοκλήρωση του έργου.

Για να γίνει, όμως, μια σωστή μελέτη, θα πρέπει να καθοριστούν εκ των προτέρων οι πιθανές πηγές χρηματοδότησης, αλλά και το χρονικό διάστημα στο οποίο τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα.

Πέρα από τα ίδια τα κεφάλαια, μεγάλη σημασία στη διαμόρφωση του τελικού budget παίζουν και οι πιθανές χρηματοδοτικές λύσεις, όπως ο αναπτυξιακός νόμος, τα διάφορα προγράμματα ΕΣΠΑ στα οποία μπορεί να ενταχθεί το έργο, αλλά και κάποιος πιθανός δανεισμός.

Για να καταλάβουμε, όμως, αν το budget που συγκεντρώσαμε είναι τελικά αρκετό, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που θέλουμε να δημιουργήσουμε.

Συνεπώς, η ύπαρξη ενός καλά μελετημένου business plan είναι απολύτως απαραίτητη και θα πρέπει να αποτελεί μια από τις αρχικές επενδύσεις που θα κάνει ο μελλοντικός ξενοδόχος σε επίπεδο υπηρεσιών από τρίτους συνεργάτες, πριν καν δημιουργηθεί το κατάλυμα.

Έχοντας το business plan στα χέρια μας, εκτός του ότι διευκολύνεται ο δανεισμός που ενδεχομένως να χρειαστεί, μπορούμε να προσεγγίσουμε και πιθανούς επενδυτές που θα επιθυμούσαν τη συμμετοχή τους στο project, μειώνοντας σημαντικά το ρίσκο.

Σαφώς, το business plan απαιτείται και στις αιτήσεις για τις διάφορες κρατικές ενισχύσεις, προκειμένου να είναι εφικτή η σχετική τους έγκριση.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Η στρατηγική, το προφίλ και το όραμα του προϊόντος που θέλουμε να διαμορφώσουμε

 

Παράλληλα με τη δημιουργία του business plan, είναι σημαντικό να καθοριστεί η στρατηγική, το προφίλ και το όραμα του καταλύματος, κοινώς το Ξενοδοχειακό Concept, καθώς παίζει σημαντικό ρόλο στο στήσιμο του προϋπολογισμού.

Το ξενοδοχειακό concept καθορίζει σε μεγάλο επίπεδο τα facilities του ξενοδοχείου, αλλά και τα σημεία που θα πρέπει να δοθεί έμφαση και κατ΄ επέκταση το σχετικό budget που θα πρέπει να επενδυθεί. Επίσης, καθορίζει τη συνολική μορφή του καταλύματος, αλλά και το δίκτυο των πιθανών προμηθευτών και συνεργασιών που θα είναι καλό να αναπτυχθούν για τη διαμόρφωση ενός επιτυχημένου καταλύματος.

Για παράδειγμα, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πλήρως sustainable κατάλυμα, είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να επενδύσουμε σε οικολογικά συστήματα ενέργειας, σε οικολογικά υλικά δόμησης και διακόσμησης, αλλά και σε ένα απόλυτα εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών, από αρχιτέκτονες μέχρι μηχανικούς. Όπως είναι λογικό, όλο αυτό είναι κάτι το οποίο επηρεάζει το συνολικό κόστος επένδυσης, άρα και το συνολικό προϋπολογισμό, και πρέπει να είναι γνωστό πριν την έναρξη της κατασκευής.

 

Ο προσδιορισμός των προτεραιοτήτων σε επίπεδο κατασκευής και design

 

Έχοντας ήδη το budget και το concept του ξενοδοχείου μας, θα πρέπει να τεθούν, πάντα σε συνεργασία με την Αρχιτεκτονική και Κατασκευαστική ομάδα, οι σχετικές κατασκευαστικές και design προτεραιότητες του έργου.

Το budget θα πρέπει να το διαχειριστούμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλιστούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και η υπεραξία του καταλύματος, λαμβάνοντας υπ’  όψιν και το business plan, το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει και τις σχετικές χρηματοδοτήσεις.

Με το concept ως οδηγό, η Αρχιτεκτονική και η Κατασκευαστική ομάδα θα δώσουν τις σχετικές ιδέες για την καλύτερη ανάπτυξη των χώρων του καταλύματος, αλλά και τις εναλλακτικές σε σχέση με την ανάπτυξη των facilities, που επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τον προϋπολογισμό του ξενοδοχείου.

Καθώς, όμως, σημαντικό είναι και το ποσό που αφορά το κομμάτι της εσωτερικής διαμόρφωσης, θα πρέπει να ληφθεί υπ΄ όψιν και το κόστος του interior design, αλλά και του βασικού εξοπλισμού που θα χρειαστεί.

Όλα αυτά, βέβαια, θα πρέπει να καθορίζονται με σχετική προτεραιοποίηση, σύμφωνα και με το προφίλ του καταλύματος που θέλουμε να διαμορφώσουμε.

Για παράδειγμα, η επένδυση σε είδη διακόσμησης και πίνακες θα ήταν σαφώς μεγαλύτερη σε ένα Art Hotel σε σχέση με ένα συμβατικό ξενοδοχείο, ανακατατάσσοντας σημαντικά τα ποσά επένδυσης ανά κατηγορία.

 

Η διασφάλιση του marketing budget που θα απαιτηθεί για την προώθηση του ξενοδοχείου

 

Ένα σύνηθες λάθος στον προϋπολογισμό ενός ξενοδοχείου, είναι η παράλειψη των σχετικών ποσών που αφορούν τη δημιουργία του online branding του καταλύματος, αλλά και το marketing budget που απαιτείται για την αρχική τοποθέτησή του.

Με τον ταξιδιώτη να επιλέγει διαδικτυακά το ξενοδοχείο που θα κάνει κράτηση, τόσο σε επίπεδο Β2Β όσο και Β2C, είναι σημαντικό ένα νέο κατάλυμα να επενδύσει στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης φωτογράφισης και ενός video υψηλής ποιότητας, καθώς αυτά θα αποτελέσουν τα βασικά του εργαλεία προώθησης.

Επίσης, είναι απαραίτητο να γίνει ένα σωστό online set-up του καταλύματος, τόσο στο επίσημο website και το booking engine του, όσο και στα διάφορα OTAs, Review Websites και Social Media.

Δεν είναι λίγες φορές που οι ξενοδόχοι παραλείπουν τον προϋπολογισμό του σχετικού budget για όλα τα παραπάνω, παρόλο που, κατά την άποψή μου, τα συγκεκριμένα ζητήματα έχουν τόση σημασία, όση και τα κουφώματα του ξενοδοχείου, αφού, χωρίς αυτά, η επένδυση παραμένει αφανής και οι πωλήσεις ιδιαίτερα αδύναμες.

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο του Νίκου Μοράντη, στο οποίο αναλύει τα σημεία – κλειδιά σε σχέση με το σωστό προσδιορισμό του προϋπολογισμού στην ανάπτυξη ενός νέου καταλύματος ή την ανακαίνιση ενός υπάρχοντος ξενοδοχείου, ΕΔΩ.