Σάββατο 13 Ιουλίου 2024

Γ. Ρέτσος: Η πορεία του τουρισμού εξελίσσεται σύμφωνα με το πλέον θετικό σενάριο

«Η πορεία του τουρισμού, από τον Ιούνιο έως σήμερα, εξελίσσεται σύμφωνα με το πλέον θετικό σενάριο. Βασικό μας μέλημα τώρα, πρέπει να είναι η συνέχιση λειτουργίας Σεπτέμβριο – Οκτώβριο, αλλά και μετά. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τήρηση μέτρων και αύξηση των εμβολιασμών».

Τα παραπάνω έγραψε στο Twitter την Παρασκευή 13 Αυγούστου, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Γιάννης Ρέτσος.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management