Δευτέρα 23 Μαϊου 2022

Προτάσεις Med Cruise για το σύστημα προκαθορισμένων θέσεων ελλιμενισμού

Πρόταση 10 σημείων προκειμένου να έχει εφαρμογή και στα ελληνικά λιμάνια το σύστημα προκαθορισμένων θέσεων ελλιμενισμού, το berth allocation, για τα κρουαζιερόπλοια κατέθεσε η Ένωση Μεσογειακών Λιμένων Κρουαζιέρας (Med Cruise).

Το λεγόμενο και «ραντεβού» των πλοίων με το λιμάνι σε συμφωνημένη ώρα και μέρα αποτελεί ένα από τα κύρια αιτήματα που βάζουν οι εταιρείες προκειμένου να φέρουν περισσότερα κρουαζιερόπλοια στην Ελλάδα, καθώς είναι αδύνατο να εξυπηρετηθούν πολλά κρουαζιερόπλοια ταυτόχρονα, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να μην έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά τα ελληνικά νησιά.

1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις εταιρείες για προσέγγιση στο λιμένα μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2017 για προσεγγίσεις που θα γίνουν το 2019. Αιτήματα μετά τις 30/11/2017, θα λαμβάνονται υπ’ όψιν, αλλά προηγούνται εκείνα που στάλθηκαν πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

2. Όλα τα αιτήματα θα εξετάζονται και θα επιβεβαιώνονται μέχρι τις 02/01/2018 (έναν χρόνο πριν από την προσέγγιση).

3. Στην περίπτωση έλλειψης θέσεων ελλιμενισμού σε συγκεκριμένη ημερομηνία, το λιμάνι πρέπει να προτείνει εναλλακτικές ημερομηνίες στην εταιρεία κρουαζιέρας την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου 2018. Οι εταιρείες κρουαζιέρας που επηρεάζονται από την αλλαγή της ημερομηνίας προσέγγισης έχουν προτεραιότητα στις εναλλακτικές ημερομηνίες που προσφέρονται μέχρι την 31/01/2018.

4. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του λιμένα, η λιμενική αρχή/διαχειριστής έχει την επιλογή να επιβεβαιώσει τον τύπο της θέσης ελλιμενισμού (μέσα στην πόλη, σε αποβάθρα αφιερωμένη στην κρουαζιέρα, σε επιβατικό τερματικό, σε εμπορική αποβάθρα).

5. Οι εμπορευματικοί/εμπορικοί λιμένες που δεν έχουν τη δυνατότητα να επιβεβαιώσουν τη διαθεσιμότητα των αποβαθρών που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς λόγους, μπορούν να εφαρμόσουν ένα σύστημα προτεραιότητας για κάθε κρουαζιερόπλοιο.

6. Σε περίπτωση που μία εταιρεία κρουαζιέρας δεν συμφωνεί στον τύπο της θέσης ελλιμενισμού που της επιβεβαιώθηκε, πρέπει να κοινοποιήσει τυχόν διαφωνία της όχι αργότερα από την πρώτη εβδομάδα του 2018.

7. Το λιμάνι πρέπει να παράσχει εναλλακτικές ημερομηνίες για εναλλακτικούς τύπους θέσεων ελλιμενισμού ή μία δήλωση/βεβαίωση προτεραιότητας, όχι αργότερα από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου 2018. Οι εταιρείες κρουαζιέρας που συζητούν την αλλαγή του τύπου της θέσης ελλιμενισμού έχουν προτεραιότητα για τις εναλλακτικές ημερομηνίες που προσφέρονται μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2018.

8. Αιτήματα που λαμβάνονται μετά την 30ή Νοεμβρίου 2017, δεν θα επιβεβαιώνονται μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου του 2018. Η προτεραιότητα δίνεται στα αιτήματα που λαμβάνονται εγκαίρως και πριν από τη λήξη της προθεσμίας, συμπεριλαμβανομένων των σημείων 4 και 7.

9. Με την επιβεβαίωση της ημερομηνίας προσέγγισης από το λιμένα, οι εταιρείες κρουαζιέρας έχουν έναν μήνα για να ακυρώσουν την προσέγγιση ή να ζητήσουν αλλαγή στην ημερομηνία της κρουαζιέρας χωρίς ποινή.

10. Η MedCruise ενθαρρύνει το συστηματικό διάλογο μεταξύ λιμένων και εταιρειών κρουαζιέρας για την καθιέρωση κοινών πολιτικών και κατευθυντήριων γραμμών ακυρώσεων και αλλαγών, που πραγματοποιούνται από τις εταιρείες κρουαζιέρας μετά από έναν μήνα από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της ημερομηνίας προσέγγισης, μεταξύ λιμένων της ίδιας γεωγραφικής περιοχής. Ωστόσο, οι ακυρώσεις ή αλλαγές που οφείλονται σε καιρικά φαινόμενα ή περιπτώσεις ανωτέρας βίας δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρο το άρθρο του Αντώνη Τσιμπλάκη στο naftemporiki.gr