Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024

Δύο προτάσεις για την ανακατασκευή της μαρίνας Αρετσούς στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με δύο εναλλακτικές προτάσεις για τη μαρίνα της Αρετσούς, που βρίσκεται στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, όπως προβλέπει η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που τέθηκε σε διαβούλευση.

Στόχος της ολοκληρωμένης αυτής ανάπτυξης είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και ποιοτικού πόλου τουρισμού, αναψυχής και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Τελικός σκοπός της προτεινόμενης ανάπτυξης είναι αφ’ ενός η υψηλών προδιαγραφών εξυπηρέτηση του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής που ταξιδεύουν στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής και αφ’ ετέρου η διαμόρφωση ενός ποιοτικού παρακτίου χώρου αναψυχής που θα αποτελεί τη διέξοδο της Καλαμαριάς προς τη θάλασσα.

RevitUp – Digital & Revenue Management

Εναλλακτική δυνατότητα 1

Η εναλλακτική δυνατότητα 1 εξετάζει την ανάπτυξη της χερσαίας ζώνης της μαρίνας με τα εξής χαρακτηριστικά:

• Συνολική επιφάνεια 77 στρέμματα περίπου εκ των οποίων 75,5 στρέμματα υφίστανται και 1,5 στρέμμα περίπου θα προκύψει από επιχώσεις.

• Επιτρεπόμενες κατηγορίες χρήσεων:

– Διοίκησης και λειτουργίας της μαρίνας (κτήριο διοίκησης, πύργος ελέγχου, καταστήματα ναυτιλιακών ειδών, super market, αποθηκευτικούς χώρους, χώρους υγιεινής, χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων κλπ.),

– Χερσαίας απόθεσης και συντήρησης σκαφών (υπαίθριος χώρος χερσαίας απόθεσης και συντήρησης σκαφών, υπόστεγα συντήρησης και φύλαξης σκαφών, εργαστήρια, γραφεία, αποθηκευτικούς χώρους κλπ.),

– Τουρισμού – αναψυχής (αθλητικές εγκαταστάσεις, spa, εστιατόρια, αναψυκτήρια, εμπορικά καταστήματα, ξενοδοχείο, εκθεσιακό – συνεδριακό χώρο, χώρους πολιτιστικών δραστηριοτήτων, παιδικές χαρές – παιδότοπους κλπ.),

– Κατοικίας προς μίσθωση.

Όσον αφορά στη θαλάσσια ζώνη, η εναλλακτική δυνατότητα 1 προβλέπει τη χωροθέτηση θαλάσσιας ζώνης συνολικού εμβαδού 165 στρεμμάτων περίπου εντός της οποίας εκτείνεται η λιμενολεκάνη της μαρίνας.

Στην εναλλακτική αυτή διατηρούνται ως έχουν και σήμερα η μορφή της λιμενολεκάνης, καθώς και οι λιμενικές υποδομές της μαρίνας, με μόνη προσθήκη τη μικρής κλίμακας διαπλάτυνση στη νότια πλευρά.

Εναλλακτική δυνατότητα 2

Η εναλλακτική δυνατότητα 2 εξετάζει την ανάπτυξη της χερσαίας ζώνης της μαρίνας με τα εξής χαρακτηριστικά:

• Συνολική επιφάνεια 92,5 στρέμματα περίπου εκ των οποίων 75,5 στρέμματα υφίστανται και 17 στρέμματα περίπου θα προκύψουν από επιχώσεις.

• Επιτρεπόμενες κατηγορίες χρήσεων:

– Διοίκησης και λειτουργίας της μαρίνας (κτήριο διοίκησης, πύργος ελέγχου, καταστήματα ναυτιλιακών ειδών, super market, αποθηκευτικούς χώρους, χώρους υγιεινής, χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων κλπ.),

– Χερσαίας απόθεσης και συντήρησης σκαφών (υπαίθριος χώρος χερσαίας απόθεσης και συντήρησης σκαφών, υπόστεγα συντήρησης και φύλαξης σκαφών, εργαστήρια, γραφεία, αποθηκευτικούς χώρους κλπ.),

– Τουρισμού – αναψυχής (αθλητικές εγκαταστάσεις, spa, εστιατόρια, αναψυκτήρια, εμπορικά καταστήματα, ξενοδοχείο, εκθεσιακό – συνεδριακό χώρο, χώρους πολιτιστικών δραστηριοτήτων, παιδικές χαρές – παιδότοπους κλπ.),

– κατοικίας προς μίσθωση.

Στην εναλλακτική δυνατότητα 2, η χερσαία ζώνη έχει επεκταθεί μέσω επιχώσεων καταλαμβάνοντας θαλάσσια έκταση 17 στρεμμάτων στο βορειοανατολικό τμήμα της υφιστάμενη λιμενολεκάνης.

Με την επέκταση αυτή μετατίθεται το βορειοανατολικό παραλιακό κρηπίδωμα κατά 70 μέτρα προς το εσωτερικό της λιμενολεκάνης.

Ταυτόχρονα προκειμένου να διασφαλιστεί ο αναγκαίος θαλάσσιος χώρος για τον ελλιμενισμό των σκαφών μετατοπίζεται το βόρειο τμήμα του κυματοθραύστη προς τα ανοιχτά και συγκεκριμένα καθαιρείται τμήμα του υφιστάμενου κυματοθραύστη μήκους 400 μ. περίπου και διαμορφώνεται νέο τμήμα.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media