Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Προσλήψεις προσωπικού στο Υπουργείο Τουρισμού

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού, προκήρυξη για προσλήψεις προσωπικού.

Η προκήρυξη αφορά θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:

 

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού [κωδ. θέσης 501, 502, 504-507]

 

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού [κωδ. θέσης 601 έως 603]

 

ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων [κωδ. θέσης 630, 631]
Υποστήριξη σε θέματα αρμοδιότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, όπως ζητήματα τουριστικής πολιτικής, διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικής διαχείρισης και γενικότερα υποστήριξη και διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του φορέα.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού [κωδ. θέσης 503]
Παροχή νομικής υποστήριξης σε θέματα αρμοδιότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, σε ζητήματα τουριστικής πολιτικής, διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικής διαχείρισης και γενικότερα υποστήριξη και διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του φορέα.

 

ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) [κωδ. θέσης 508]

 

ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Τοπογράφων Μηχανικών) [κωδ. θέσης 512]
Εκτέλεση καθηκόντων που άπτονται της αντίστοιχης ειδικότητας, όπως εκπόνηση μελετών, παρακολούθηση και έλεγχος εκτέλεσης έργων, καθώς και κάθε άλλου καθήκοντος που απορρέει από την ειδικότητα και σχετίζεται με τις αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων του φορέα.

 

ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Μηχανολόγων Μηχανικών) [κωδ. θέσης 509 έως 511]
Εκτέλεση καθηκόντων που άπτονται της αντίστοιχης ειδικότητας, όπως εκπόνηση μελετών, παρακολούθηση και έλεγχος έργων.

 

ΠΕ Πληροφορικής [κωδ. θέσης 546]
Υποστήριξη των αναγκών μηχανογράφησης των οργανικών μονάδων του Υπουργείου σε θέματα ανάλυσης, σχεδίασης, προγραμματισμού, τεκμηρίωσης, εγκατάστασης και συντήρησης των σχετικών εφαρμογών, συμβολή στη σύνταξη προδιαγραφών του αναγκαίου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, την εγκατάσταση, συντήρησή και την καλή λειτουργία του, καθώς και μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα νέων τεχνολογιών.

 

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη στο ΦΕΚ.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media