Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών για τη δημιουργία μαρίνας στο Ναύπλιο

 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου απέστειλε πρόσκληση για υποβολή δεσμευτικών προσφορών όσον αφορά στο έργο ΣΔΙΤ της μαρίνας Ναυπλίου.

Ειδικότερα, η εν λόγω πρόσκληση που απευθύνεται στον ενδιαφερόμενο επενδυτή, αφορά στην υποβολή δεσμευτικής προσφοράς για τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, τεχνική διαχείριση και εκμετάλλευση του τουριστικού λιμένα (μαρίνας) στο Ναύπλιο, με ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα).

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

«Μετά από κοπιώδη καθημερινή προσπάθεια τριών χρόνων φθάνουμε στο τέλος. Έχουμε ζητήσει προσφορά από τον ενδιαφερόμενο, μετά την υποβολή της οποία θα ακολουθήσει η φάση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε στη συνέχεια να είμαστε έτοιμοι για την υπογραφή της ΣΔΙΤ», δήλωσε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας.