Τρίτη 16 Ιουλίου 2024

Μία δεσμευτική προσφορά στο διαγωνισμό ενοικίασης της μαρίνας Χίου

Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), παρέλαβε χθες μία δεσμευτική προσφορά για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης της μαρίνας Χίου (φωτογραφία), από το επενδυτικό σχήμα «AVLUM ENTERPRISES COMPANY LIMITED – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ Δ. ΤΕΦΑΣ ΝΑΥΠΗΓΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε – ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε. και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ».

Η διαδικασία αξιολόγησης της προσφοράς θα ξεκινήσει άμεσα και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους του διαγωνισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρχικά εκδήλωσαν τρία επενδυτικά σχήματα ενδιαφέρον για το διαγωνισμό μακροχρόνιας ενοικίασης (40 χρόνια) της μαρίνας της Χίου: 1. AVLUM ENTERPRISES COMPANY LIMITED (συμφερόντων ομίλου Τσάκου) – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ Δ. ΤΕΦΑΣ ΝΑΥΠΗΓΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΕΒΕ – ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε. και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. 2. PAN BROTHERS ASSOCIATES, INC. 3. ΚΑΣΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ KAI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

H χερσαία ζώνη της μαρίνας της Χίου καλύπτει επιφάνεια 35.000 τ.μ. περίπου, η οποία είναι εντελώς ανεκμετάλλευτη.

Share Post