Σάββατο 17 Απριλίου 2021

Προοπτική άμεσης ολοκλήρωσης του δικτύου υδατοδρομίων στα Ιόνια νησιά

 

Προοπτική άμεσης ολοκλήρωσης του δικτύου υδατοδρομίων και της λειτουργίας τους αποκτούν τα Ιόνια νησιά, μετά την έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, των Λιμενικών Ταμείων της Ζακύνθου, της Κεφαλλονιάς & Ιθάκης, της Λευκάδας και του Μεγανησίου (της Κέρκυρας και των Παξών έχουν ήδη αδειοδοτηθεί από τον ΟΛΚΕ) και της ΔΕΠΑΝ (Δίκτυο ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη).

«Για αυτό στόχος είναι η συνεννόηση, η συνεργασία και η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων για την επιτυχία του εγχειρήματος και την πρωτοπορία των Ιονίων Νήσων είναι απαραίτητες βάσεις. Η Περιφέρειά μας έτσι θα έχει όλα τα πλεονεκτήματα για την έλξη εταιρειών που θα διασφαλίσουν ένα αξιόπιστο πτητικό έργο», δήλωσε η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Η προγραμματική σύμβαση, είναι προϊόν συστηματικής συνεργασίας με τα συναρμόδια υπουργεία τόσο για τη χρηματοδότηση (Υπουργείο Ανάπτυξης) όσο και για την αδειοδότηση με το Υπουργείο Μεταφορών.

Φορέας υλοποίησης επιλέγεται ο μη κερδοσκοπικός φορέας ΔΕΠΑΝ, το Δίκτυο των 103 Δήμων και 40 επιχειρήσεων ΟΤΑ με μεγάλο εύρος υλοποίησης μελετών και έργων που ανήκει ουσιαστικά στους φορείς κεντρικού Δημοσίου.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Η ΔΕΠΑΝ είναι, επίσης, Τεχνικός Σύμβουλος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου έχει οριστεί έως 3.056.290 ευρώ, εκ των οποίων τα 2.011.290 ευρώ αφορούν την κατασκευή και την προμήθεια των αναγκαίων υποδομών & εξοπλισμού τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ως κρατική ενίσχυση, ενώ τα υπόλοιπα 1.044.700 ευρώ αφορούν τις λοιπές δράσεις όπως εκπόνηση μελετών, αδειοδοτήσεις, τεχνική υποστήριξη των Λιμενικών Ταμείων, καθώς και δράσεις δημοσιότητας οι οποίες θα καλυφθούν από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Στις λοιπές δράσεις αυτές, θα συνυπολογιστούν τα παραδοτέα από προηγούμενες ενέργειες και η συμμετοχή των λιμενικών ταμείων μέσω κρατικής χρηματοδότησής τους σύμφωνα με τον κανόνα DE MINIMIS.

Η Προγραμματική Σύμβαση που θα υπογράψουν η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, τα Λιμενικά Ταμεία και η ΔΕΠΑΝ, θα υλοποιηθεί σε δύο υποέργα και θα περιλαμβάνει:

– Προμήθεια, εγκατάσταση και θέσει σε λειτουργία των απαραίτητων υποδομών στη χερσαία και υδάτινη ζώνη του λιμένα για τη λειτουργία υδατοδρομίων

– Εκχώρηση αρμοδιότητας αναθέτουσας αρχής.

«Η λειτουργία των υδατοδρομίων ως μέρος του συνόλου των εγκαταστάσεων των Οργανισμών Λιμένων και των Λιμενικών Ταμείων δημιουργεί υπεραξίες και νέες ευκαιρίες, ενισχύοντας έτσι το θεσμικό τους ρόλο. Προωθεί την τουριστική αγορά στην ευρύτερη περιοχή των λιμένων, αλλά και σε περιοχές οι οποίες μέχρι σήμερα δεν ήταν ούτε εύκολα και γρήγορα προσβάσιμες αλλά ούτε και δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί και μάλιστα καθ’ όλη της διάρκεια του έτους. Σε συνεργασία με τη βιομηχανία της κρουαζιέρας, δημιουργείται η δυνατότητα της καλύτερης εξυπηρέτησης, αλλά και της επισκεψιμότητας περισσότερων τουριστικών περιοχών. Δεν μπορεί όμως να μην υπολογιστεί και η ιδιαίτερη σημασία της εξωστρέφειας ενός τέτοιου έργου, συνδέοντας τον τόπο μας με την υπόλοιπη χώρα και τονώνοντας το αίσθημα ασφάλειας στα πανέμορφα μα αποκομμένα ως τώρα νησιά μας», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Τεχνικών Έργων Μανώλης Ορφανουδάκης, ο οποίος χειρίζεται το έργο αυτό από την πλευρά της Περιφέρειας.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media