Παρασκευή 23 Απριλίου 2021

Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής του δήμου Χανίων για το 2021

 

Από το δημοτικό Συμβούλιο των Χανίων, εγκρίθηκε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής του δήμου για το 2021.

 

Δράσεις, στρατηγική & στόχοι του προγράμματος τουριστικής προβολής για το 2021

 

• Ψηφιακό Οικοσύστημα: ανάπτυξη νέας ιστοσελίδας Τουρισμού, social media, δημιουργία καναλιών και καμπάνιες, δράσεις content & influencing marketing

Οι εφαρμογές του Ψηφιακού Μάρκετινγκ είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο σήμερα, αλλά πολλά χρόνια τώρα καθώς έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο που επικοινωνεί ένας οργανισμός με το κοινό του.

Για αυτό το λόγο η δημιουργία, χρησιμοποίηση και αξιοποίηση των μέσων αυτών είναι το κύριο συστατικό του προγράμματος του 2021 μέσω ενός πλαισίου δομής των κυριότερων τεχνικών και εργαλείων που απαιτείται να αξιοποιηθούν προς την κατεύθυνση της αλληλεπίδρασης, της επικοινωνίας, του conversion και της διατήρησης – αύξησης των ευχαριστημένων πελατών.

Ο σκοπός και η επιδίωξη πλέον είναι αφενός μεν να εντατικοποιηθεί ποσοτικά η αλληλεπίδραση με τον πελάτη που είναι ήδη εδώ και βρίσκεται στο στάδιο του experiencing, αφετέρου δε να δημιουργηθεί ένα μονοπάτι επικοινωνίας και τοποθέτησης του προορισμού στο μυαλό του κοινού και στα υπόλοιπα στάδια της τουριστικής εμπειρίας, dreaming, booking και sharing.

Και όλα αυτά, με βάση την τμηματοποίηση αγορών, τη στόχευση και την τοποθέτηση του προορισμού στη συνείδηση του κοινού (Segmentation – Targeting – Positioning).

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Ανάπτυξη νέας ιστοσελίδας Τουρισμού

Η ιστοσελίδα ενός φορέα, οργανισμού ή επιχείρησης αποτελεί το ψηφιακό σπίτι του.

Η παρούσα σελίδα chaniatourism.com είναι μία παρωχημένη ιστοσελίδα ενημερωτικού και κατευθυντικού χαρακτήρα η οποία πάσχει από παντελή έλλειψη στοιχείων περιεχομένου (content) που απαιτούνται σήμερα όπως το πλούσιο και εντυπωσιακό φωτογραφικό υλικό, τα βίντεο, το story telling και το περιεχόμενο εμπειριών.

Πλέον θα αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου από μία νέα, τεχνικά άρτια και πλούσια ιστοσελίδα, που θα αποτυπώνει και θα επικοινωνεί τα πλεονεκτήματα και τις αξίες της πόλης και των ανθρώπων της μέσω ποιοτικού περιεχομένου, εύκολης πλοήγησης (UI) και με προτεραιότητα στο User Experience.

 

Ανάπτυξη καναλιών Social Media

Το κενό του τμήματος Τουρισμού του Δήμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καλύφθηκε άμεσα με την ανάπτυξη καναλιών Facebook & Instagram με προοπτική να προστεθούν στο άμεσο μέλλον και κανάλια στο Youtube και σε άλλες δημοφιλείς πλατφόρμες.

Μέσω αυτών και με τη σωστή διαχείριση και τροφοδότηση του με περιεχόμενο και υλικό θα σχεδιαστεί και παράλληλα θα υλοποιηθεί, σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες, πλάνο διαφημίσεων ώστε να αυξηθεί το κοινό και να υπάρξει ένα επιθυμητό engagement.

Το μεγάλο δε πλεονέκτημα των παραπάνω δράσεων είναι ότι τα αποτελέσματα μέσω εργαλείων analytics είναι άμεσα μετρήσιμα.

 

Content Marketing & Influencing Marketing

Είναι δεδομένο ότι στη σημερινή εποχή και αναφορικά με τα ψηφιακά μέσα προώθησης, το περιεχόμενο είναι το βασικότερο στοιχείο. Για αυτό το λόγο θα αναπτυχθεί περιεχόμενο ψηφιακής προβολής μέσω συνεργασιών με εταιρείες τοπικές και υπερτοπικές όπου χρειαστεί.

Αυτό θα είναι φωτογραφίες, βίντεο, Short clips, άρθρα και ειδικό περιεχόμενο που θα χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κανάλια προώθησης και επικοινωνίας.

 

• Διαφήμιση: δημιουργία υλικού προβολής του τουριστικού προϊόντος του Δήμου Χανίων

Δημιουργία έντυπου διαφημιστικού υλικού όπως: Χάρτες, καταχωρήσεις σε έντυπα τουρισμού και καταλόγους, διαφήμιση σε εκθέσεις, αεροδρόμια, λιμάνια, καταχωρήσεις σε έντυπα ιδιωτικών και κρατικών φορέων οργανώσεων τουρισμού και προορισμών, flyers, banners, σημαίες, προωθητικά έντυπα εκδηλώσεων και δράσεων. Δημιουργία και μετάφραση εντύπων και κειμένων σε διάφορες γλώσσες, αλλά και σε κείμενο braille.

 

Chania Tourism Human Resources: Πλάνο εκπαίδευσης και περαιτέρω ανάπτυξης δεξιοτήτων των ανθρώπων του τουρισμού στα Χανιά. Εφαρμογή καινοτομιών στη διασύνδεση της αγοράς εργασίας

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ:

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στον Τουρισμό, θα οργανωθεί πλάνο υλοποίησης ετήσιων εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων με τίτλο chania tourism/training, το οποίο θα απευθύνεται σε εργαζόμενους στον Τουριστικό τομέα, τόσο άμεσα (ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά γραφεία κλπ) όσο και έμμεσα (εστίαση, εμπόριο κλπ), με σκοπό αυτό το πρόγραμμα να είναι ένα εργαλείο πρόσδοσης αξίας, δεξιοτήτων και εμπλουτισμού βιογραφικού προς όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο του τουρισμού.

Η θεματολογία μπορεί να περιλαμβάνει (ενδεικτικά): Τουριστικό Μάρκετινγκ, Διαχείριση ψηφιακής ταυτότητας & online προώθηση πωλήσεων, Marketing ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, HR management, Customer service & guest experience, F&B Marketing, service εστιατορίου, συγγραφή CV, προώθηση επαγγελματικής εικόνας, εξυπηρέτηση πελατών, Housekeeping Management.

Τα σεμινάρια αυτά θα έχουν σαν προτεραιότητα τη δια ζώσης διεξαγωγή όταν επιτραπεί για τη διαφύλαξη της ποιότητας και της δημιουργίας σχέσεων και ομάδων εργασίας.

Παρόλα αυτά σε περίπτωση που απαιτηθεί μπορούν να γίνουν όλα ή μέρος αυτών μέσω web.

Παράλληλα, επιχειρείται η εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών με στόχο τη βελτίωση της διασύνδεσης των εργαζομένων στον Τουρισμό.

 

• Διεξαγωγή και ανάθεση ερευνών

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ:

Απόκτηση μέσω αιτήματος ή ανάθεσης σε εξειδικευμένες εταιρείες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανώσεις ή ινστιτούτα, πρωτογενών ή δευτερογενών ερευνών για εξαγωγή στοιχείων αναφορικά με τον εισερχόμενο τουρισμό, πτήσεις και αφίξεις, τη συμβολή του κλάδου στη μακροοικονομία και την απασχόληση, εξειδικευμένα στοιχεία για τα ξενοδοχεία, αλλά και την κρουαζιέρα, κατά κεφαλήν καταναλώσεις ανά επισκέπτη, Εθνικότητες, δημογραφικά στοιχεία αγορές που πρέπει να αποτελέσουν στόχο και γενικά στοιχεία που θα διευκολύνουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων και τη χάραξη στρατηγικής.

 

• Διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων με οφέλη για τον τουρισμό

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ:

Πραγματοποίηση και διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων με άμεσο ή έμμεσο θέμα τον Τουρισμό και το Δήμο Χανίων. Επίσης συμμετοχή, διοργάνωση ή συνδιοργάνωση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών διοργανώσεων που θα έχουν αντίκτυπο και απήχηση σε Τουριστικό κοινό. Δημιουργία μέσω εκδηλώσεων πολιτιστικού και εορταστικού στίγματος για την πόλη των Χανίων για τις γιορτές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και τοπικών εορτών και αργιών.

 

• Ξεναγήσεις ομάδων εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Χανίων, δημιουργία και απεικόνιση περιπατητικών διαδρομών εντός και εκτός του αστικού ιστού

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ:

Οργάνωση και επιμέλεια -σε συνεργασία με επαγγελματίες ξεναγούς, λαογράφους και ιστορικούς αναλυτές- περιπατητικών ξεναγήσεων και καταγραφή αυτών σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή για χρησιμοποίηση με οποιοδήποτε τρόπο κριθεί προσοδοφόρο και χρήσιμο για την προώθηση του Τουριστικού πλούτου του Δήμου Χανίων. Χρησιμοποίηση όπου χρειαστεί και μέσων αποτύπωσης όπως φωτογραφίες video, drone μέσω συνεργασιών με ανάλογους επαγγελματίες όπως φωτογράφοι, designers κλπ.

 

• Πληροφοριακή σήμανση αξιοθέατων και μνημείων του Δήμου Χανίων

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ:

Δράσεις σήμανσης, επεξήγησης, κατεύθυνσης ή αποτύπωσης πληροφοριών, που θα αποτελούν σημαντικό εργαλείο ανάδειξης και αξιοποίησης των τοποθεσιών και των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής.

 

• Φιλοξενία τουριστικών παραγόντων και δημοσιογράφων

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ:

Η δράση αφορά τη φιλοξενία, σίτιση ή/και μεταφορά τουριστικών παραγόντων, δημοσιογράφων, bloggers, φωτογράφων που σχετίζονται με την προώθηση του τουρισμού, σε συνεργασία με άλλους φορείς του τουρισμού της περιοχής, στο πλαίσιο της εν γένει τουριστικής προβολής του Δήμου. Διοργάνωση θεματικών δραστηριοτήτων με όμορους Δήμους και περιοχές με κοινά χαρακτηριστικά για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και βέλτιστης σχέσης κόστους – οφέλους.

 

• Δράσεις διείσδυσης σε νέες τουριστικές αγορές

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ:

Η διείσδυση του τουριστικού προϊόντος του Δήμου Χανίων σε νέες ή υπάρχουσες αγορών αγορές και τμήματα βάσει στρατηγικής και αναλύσεων Market Penetration που δύναται να ανατεθούν ολικά ή μερικά σε εταιρείες αναλύσεων ή σε φορείς και εταιρείες Marketing.

 

• Συμμετοχή και παρουσία σε τουριστικές εκθέσεις

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media