Σάββατο 3 Ιουνίου 2023

Το πpόγραμμα τουριστικής προβολής της Αστυπάλαιας για το 2021

Εγκρίθηκε πριν από λίγες ημέρες, από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αστυπάλαιας το πpόγραμμα τουριστικής προβολής του νησιού για το 2021.

Βασικός σκοπός είναι η ανάδειξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του τουριστικού προϊόντος της Αστυπάλαιας μέσα από την υλοποίηση ενεργειών προβολής και επικοινωνίας και συγκεκριμένων δράσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές μορφές τουρισμού με έμφαση την αξιοποίηση τόσο της παρθένας φύσης, της μορφολογίας όσο και της θέσης και της ιστορίας του νησιού, αλλά και των συναισθημάτων που δημιουργεί απευθυνόμενο σε κοινό υψηλής στάθμης που είναι ευαίσθητο σε θέματα οικολογίας – πολιτισμού.

 

Στόχος:

• Διεύρυνση της τουριστικής περιόδου

• Αύξηση του αριθμού των επισκεπτών

• Αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών και η βελτίωση των Δημοτικών και Κρατικών υποδομών

 

Οι προωθητικές ενέργειες οι οποίες πρόκειται να λάβουν μέρος είναι οι ακόλουθες:

 

Ανάθεση Τουριστικού Μάρκετινγκ σε Εξειδικευμένο Συνεργάτη με αρμοδιότητες:

 

1. Δημόσιες Σχέσεις

2. Εκθέσεις

3. Διαφήμιση

4. Web Marketing

5. Σύνδεση με τη γενική καμπάνια smoke free Astypalea

6. E-mail Marketing – newsletters

7. Οργάνωση Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Επαγγελματιών Τουρισμού

 

Γι΄ αυτό απαιτείται:

 Συλλογή δεδομένων πρωτογενώς από τους φορείς.

 Συλλογή δεδομένων από τη δευτερογενή αγορά.

 Κωδικοποίηση κριτικών και αξιολογήσεων.

 Στοχευμένη επεξεργασία δεδομένων αποτύπωση συμπερασμάτων.

 Δημιουργία τουριστικού brand προορισμού.

 Καταγραφή του τουριστικού «προϊόντος» του προορισμού (υποδομές, υπηρεσίες, πόλοι έλξης, ειδικές μορφές τουρισμού, ιστορία, πολιτισμός, παράδοση, γαστρονομία κλπ).

 Ανάλυση του βαθμού ικανοποίησης των επισκεπτών σύμφωνα με τις κριτικές από διαθέσιμες πηγές (π.χ. Trip Advisor) μέσω χρήσης σύγχρονων εργαλείων μάρκετινγκ.

 Καταγραφή και επεξεργασία της αντίληψης των επισκεπτών για τον προορισμό σύμφωνα με διαθέσιμες πηγές (π.χ. google, online search, social media κ.λπ.) μέσω χρήσης σύγχρονων εργαλείων μάρκετινγκ.

 Εντοπισμός πλεονεκτημάτων, μειονεκτημάτων, προοπτικών και αρνητικών συγκυριών (SWOT Analysis).

 Διεθνείς τάσεις και στατιστικές – ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος (Pestle Analysis)

 

Δράσεις δημοσίων σχέσεων συμμετοχή σε εκθέσεις:

• Εισηγήσεις και αξιολόγηση εκθέσεων

• Υποστήριξη στην οργάνωση εκθεσιακών συμμετοχών (υλικό που θα σταλεί, κατευθύνσεις στους εκπροσώπους, διαδικασίες κλπ).

• Ενημέρωση σε επαγγελματίες και εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης ανά αγορά, σχετικά με τις προγραμματισμένες εκθεσιακές συμμετοχές του Δήμου.

• Προγραμματισμός στοχευμένων συναντήσεων σε επαγγελματικές εκθέσεις Τουρισμού με επαγγελματίες ή/και bloggers ή/και δημοσιογράφους.

• Επιτόπια παρουσία στελέχους συμβουλευτικής εταιρίας σε B2B συναντήσεις, στις εκθέσεις τουρισμού στο Μιλάνο (BIT), Βερολίνο (ITB) και Λονδίνο (WTM) ή και σε συγκεκριμένες θεματικές εκθέσεις.

• Παρακολούθηση επικοινωνίας των επαφών μετά τις εκθεσιακές συμμετοχές για τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος.

• Διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με Ε.Ο.Τ.

• Διασφάλιση και υποστήριξη στην οργάνωση στοχευμένων ταξιδιών εξοικείωσης με δημοσιογράφους ή/και bloggers ή/και επαγγελματίες/ πράκτορες/ επηρεαστές από αγορές ενδιαφέροντος του προορισμού ανάλογα με τη στρατηγική, χωρίς την επιβάρυνση αεροπορικών μετακινήσεων.

• Εισηγήσεις για την οργάνωση παρουσιάσεων προορισμού σε επιλεγμένο κοινό δημοσιογράφων ή/και bloggers ή/και επαγγελματιών/ πρακτόρων/ επηρεαστών σε αγορές ενδιαφέροντος του προορισμού σε χαμηλό κόστος.

• Εισηγήσεις για τη συμμετοχή σε trade shows ή/και workshops ή/και webinars ή/και παρουσιάσεις κλπ, σε αγορές ενδιαφέροντος του προορισμού.

• Εντοπισμός ευκαιριών προβολής και προώθησης με πρωτότυπους ή οικονομικούς και ανέξοδους τρόπους (π.χ. παρουσία στο σταθμό Μετρό Συντάγματος σε συνέργεια με έναν έγκριτο όμιλο ή φορέα κλπ).

 

Ηλεκτρονική Προώθηση & Προβολή

• Δημιουργία νέας ιστοσελίδας με περιεχόμενο σε δύο γλώσσες (Αγγλική, Ελληνική).

• Κατάλληλη διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τακτική ανανέωση, με χρήση KPIs

• Σχεδιασμός και υλοποίηση στοχευμένων ηλεκτρονικών διαφημιστικών εκστρατειών (Youtube Ads, Google Ads, Instagram / Facebook Ads κλπ).

• Προμήθεια νέου διαφημιστικού υλικού (βίντεο, φωτογραφίες)

• Δημιουργία θεάματος μέσω καινοτόμων τεχνολογιών εικονικής περιήγησης και προβολής με σκοπό την ανάδειξη της προβολής της Αστυπάλαιας (3d projection mapping) σε επιλεγμένο σημείο (χώρος εντός του κάστρο).

• Διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων με θέμα τον τουρισμό.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media