Κυριακή 16 Μαϊου 2021

Ξενοδοχείο President: Μείωση 77% του κύκλου εργασιών το πρώτο εννεάμηνο του 2020

Το πρώτο εννεάμηνο (Ιανουάριος – Σεπτέμβριος) του 2020, ο κύκλος εργασιών της ΓΕΚΕ Α.Ε., της ιδιοκτήτριας εταιρείας του ξενοδοχείου President της Αθήνας (λεωφόρος Κηφισίας 43), σημείωσε μείωση 77,36% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και οι συνολικές πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 2.157.389 ευρώ.

Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019 οι συνολικές πωλήσεις είχαν διαμορφωθεί στα 9.527.583 ευρώ.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBIT) της εταιρείας κατά την τρέχουσα περίοδο διαμορφώθηκαν σε ζημίες 1.070.445 ευρώ έναντι κερδών 4.019.196 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα της εταιρείας (EBITDA) «αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων», ήταν αρνητικό και διαμορφώθηκε σε 441.165 ευρώ, έναντι επίσης θετικού ύψους 4.619.732 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Επιπλέον, η ΓΕΚΕ ανακοίνωσε ότι:

«H εταιρεία ΓΕΚΕ ΑΕ, σε συνέχεια επιστολής της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 18.11.2020 η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη γ΄ τριμήνου της χρήσης 2020, καθώς και τις εξελίξεις στη δραστηριότητά της.

Ο κλάδος του τουρισμού έχει επηρεαστεί σε δραματικό επίπεδο το έτος 2020. Η πανδημία του κορονοϊού έχει αλλάξει σημαντικά τη συγκεκριμένη δραστηριότητα με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις να εντοπίζονται στα επαγγελματικά ταξίδια και τις αεροπορικές μεταφορές. Προβληματισμός υπάρχει και για το 2021 όσον αφορά την πορεία του ξενοδοχειακού κλάδου.

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν διενεργηθεί, 2.328 ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας (το 59% του συνόλου) επαναλειτούργησαν μετά το lockdown, ενώ 3.699 ξενοδοχεία εποχικής λειτουργίας (το 61% του συνόλου), άνοιξαν μετά το πέρας του lockdown.

Τα ξενοδοχεία που έχουν πληγεί περισσότερο είναι τα 12μηνης λειτουργίας έχοντας δουλέψει ελάχιστα, με μάξιμουμ πληρότητα της τάξης του 10 – 20%.

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλέψει κανείς το χρονοδιάγραμμα της ανάκαμψης.

Δεν αναμένεται να γίνει κάποια ξαφνική αλλαγή μετά την κυκλοφορία στην αγορά του εμβολίου για τον κορονοϊό και από ότι φαίνεται η ανάκαμψη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων δεν θα έρθει πριν από το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

Ήταν και παραμένει ξεκάθαρο πως δεν υπήρχε θετικό σενάριο για το 2020 με οποιονδήποτε παραδοσιακό δείκτη. Η επαγγελματική αντιμετώπιση της κρίσης από τα ελληνικά ξενοδοχεία αφήνει μια δυναμική παρακαταθήκη για την επόμενη σεζόν.

Χρέος της πολιτείας είναι να παράσχει σειρά συμπληρωματικών μέτρων που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των ελληνικών ξενοδοχείων μέχρι την ερχόμενη τουριστική σεζόν.

Η Διοίκηση της Εταιρείας με εξαιρετικά υψηλό αίσθημα ευθύνης, απέναντι στους πελάτες της, στους εργαζόμενους, στους προμηθευτές, στους συνεργάτες της και στους επενδυτές, παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με την ασθένεια του κορονοϊού (COVID-19), μελετώντας τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική θέση, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της Εταιρείας.

Οι οικονομικές επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης στην παγκόσμια οικονομία και στις συνολικές επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν μπορούν να εκτιμηθούν με εύλογη βεβαιότητα σε αυτό το στάδιο, λόγω αφενός του ρυθμού επέκτασης της έξαρσης της νόσου και αφετέρου του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας που προκύπτει από την αδυναμία να προβλεφθεί αξιόπιστα το αποτέλεσμα.

Το ξενοδοχείο President, έχοντας να επιδείξει υψηλούς δείκτες ρευστότητας και αποδοτικότητας, έχει ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα όσον αφορά την αντοχή στην απότομη πτώση των εσόδων και σε μια ενδεχόμενη μακροπρόθεσμη περίοδο μείωσης της ζήτησης.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media