Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023

ΠΟΞ: Πέντε online εκδηλώσεις για το πρόγραμμα κατάρτισης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων

Πέντε online ανοιχτές εκδηλώσεις ενημέρωσης θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό τομέα (Β Κύκλος)», που υλοποιείται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ).

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά (ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση), επιτρέποντας την ευέλικτη πρόσβαση σε όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξαρτήτως τοποθεσίας.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Σε αυτά θα συμμετέχουν ως ομιλητές διακεκριμένοι επαγγελματίες με μεγάλη εμπειρία στον τουριστικό κλάδο.

Ακολουθούν οι θεματικές των πέντε σεμιναρίων καθώς και οι ημέρες υλοποίησής τους:

Ψηφιακός Μετασχηματισμός στον Τουριστικό Κλάδο: Roadmap for Success!

Ημερομηνία: 15 Νοεμβρίου | Ώρα: 18:00

 

Front Office: Εξυπηρέτηση Πελατών & Τεχνικές Πωλήσεων

Ημερομηνία: 16 Νοεμβρίου | Ώρα: 18:00

 

Οργάνωση του Τμήματος Υποδοχής: Διαχείριση Υπνοδωματίων

Ημερομηνία: 20 Νοεμβρίου | Ώρα: 18:00

 

Οροφοκομία: Βασικές Αρχές για την Εύρυθμη και Αποτελεσματική Λειτουργία μίας Ξενοδοχειακής Μονάδας!

Ημερομηνία: 21 Νοεμβρίου | Ώρα: 18:00

 

Εξυπηρέτηση Πελατών: Meet the Expectations!

Ημερομηνία: 22 Νοεμβρίου | Ώρα: 18:00

 

Δήλωση Συμμετοχής

Μπορείτε να δηλώσετε δωρεάν τη συμμετοχή σας στις πέντε παρακάτω online ανοιχτές εκδηλώσεις ενημέρωσης για τον τουρισμό που θα πραγματοποιηθούν μέσω Zoom.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός στον Τουριστικό κλάδο: Roadmap for Success!

Front Office: Εξυπηρέτηση Πελατών & Τεχνικές Πωλήσεων

Οργάνωση του τμήματος Υποδοχής: Διαχείριση υπνοδωματίων

Οροφοκομία: Βασικές αρχές για την εύρυθμη κι αποτελεσματική λειτουργία μίας ξενοδοχειακής μονάδας!

Εξυπηρέτηση πελατών: Meet the expectations!

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους και υλοποιείται στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 2 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» και 2Σ (Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο), του Θεματικού Στόχου 08 «Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων» και της Επενδυτικής Προτεραιότητας 8v «Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές».