Σάββατο 17 Απριλίου 2021

Porto Carras: 98,1 εκατ. ευρώ το ποσό πώλησης σε εταιρεία του ομίλου Σαββίδη

Από την εταιρεία Τεχνική Ολυμπιακή, ανακοινώθηκε ότι το τελικό ποσό πώλησης του ιστορικού ξενοδοχειακού συγκροτήματος Porto Carras της Χαλκιδικής, στην εταιρεία Belterra Investments του ομίλου Σαββίδη, είναι 98.101.530 ευρώ.

 

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Τεχνικής Ολυμπιακής

 

Η Εταιρεία με την επωνυμία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. (εφεξής η Εταιρεία), σε συνέχεια των από 15.4.2020, 24.4.2020, 11.5.2020, 24.8.2020, 23.11.2020, 26.11.2020, 8.2.2021 και 2.3.2021 ανακοινώσεών της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο ανεξάρτητος σύμβουλος (ΙΑ) κατάθεσε στην Εταιρεία το από 5.4.2021 πόρισμά του (final completion statement).

Με βάση αυτό, από το συνολικό τίμημα των 168.887.340 ευρώ θα πρέπει να εκπέσουν 70.785.810 ευρώ για χρηματοοικονομικές και λοιπές υποχρεώσεις.

Έτσι το τελικό τίμημα της πώλησης ανέρχεται σε 98.101.530 ευρώ.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Από τα ποσά που πρέπει να εκπέσουν του τιμήματος έχουν ήδη αποδεσμευτεί από το λογαριασμό μεσεγγύησης υπέρ των αγοραστών 64.558.520 ευρώ (εξ αυτών 47.823.110 ευρώ αφορά το ομολογιακό δάνειο και ποσό 16.735.410 ευρώ αφορούν λοιπές υποχρεώσεις).

Από το συνολικό τίμημα των 98.101.530 ευρώ σύμφωνα με το πόρισμα, η Εταιρεία έχει ήδη εισπράξει 80.100.050 ευρώ και αναμένεται να εισπράξει, από το λογαριασμό μεσεγγύησης 18.001.480 ευρώ.

Η Εταιρεία εξετάζει το πόρισμα του ΙΑ και θα προβεί σε κάθε ενέργεια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις συμβάσεις αγοραπωλησίας των μετοχών των πωληθέντων εταιρειών, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στην από 8.2.2021 ανακοίνωση της Εταιρείας, σε διασφάλιση των δικών της συμφερόντων και των μετόχων αυτής, ενώ θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media