Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021

ΠΟΞ: Ανησυχία για την τουριστική κίνηση λόγω νέας visa Schengen

HOTELIERS

 

Με αφορμή την πλήρη εφαρμογή της νέας διαδικασίας θεώρησης visa Schengen, με συγκέντρωση βιομετρικών στοιχείων από τους πολίτες τρίτων χωρών και τις επιπτώσεις που αυτή μπορεί να έχει στη ροή επισκεπτών προς την Ελλάδα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) επισημαίνει τα εξής:

Ως γνωστόν, η σχετική διαδικασία, που απαιτεί την υποβολή δια φυσικής παρουσίας (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) δέκα δακτυλικών αποτυπωμάτων, φωτογραφίας ειδικών προδιαγραφών κ.λπ., έχει τεθεί σε ισχύ σε αγορές ιδιαίτερης σημασίας για τον ελληνικό τουρισμό, π.χ. Ρωσία, Ουκρανία, Κίνα και σε άλλες π.χ. Ινδία, θα ενεργοποιηθεί εντός των επόμενων εβδομάδων.

Ήδη, από τις πρώτες εβδομάδες εφαρμογής της διαδικασίας, παρατηρείται μεγάλη μείωση των αιτημάτων χορήγησης θεωρήσεων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τουριστικών υπηρεσιακών στελεχών και παραγόντων που δραστηριοποιούνται στις εν λόγω αγορές, η τάση αυτή θα παγιωθεί, τους επόμενους μήνες τουλάχιστον, οδηγώντας σε προτίμηση προορισμών εκτός Συνθήκης Schengen και κατά συνέπεια, σε απώλεια μεγάλου αριθμού αφίξεων για το υπόλοιπο του 2015 αλλά και για την επόμενη περίοδο του 2016, προς προορισμούς όπως η Ελλάδα.

Αυτό συμβαίνει καθώς, παρά το γεγονός ότι άπαξ και γίνει η υποβολή των βιομετρικών στοιχείων αυτά καταχωρούνται στο ενιαίο, για όλες τις χώρες Schengen, σύστημα VIS και διατηρούνται για διάστημα πέντε ετών, υπάρχει απροθυμία πολλών ξένων πολιτών να περάσουν αυτή τη χρονοβόρο και δαπανηρή διαδικασία (έξοδα μετακίνησης προς περιοχή όπου υπάρχει υποδοχέας βιομετρικών στοιχείων και λοιπών δικαιολογητικών, καθυστερήσεις στην έγκριση και χορήγηση).

Επισημαίνεται, ότι ακόμα και αν αυξηθεί ο αριθμός των Visa Centers στις συγκεκριμένες αγορές, κομβικός κρίκος στην όλη διαδικασία, παραμένει ο ρυθμός καταχώρισης των βιομετρικών στοιχείων στο σύστημα VIS από τις κατά τόπους Προξενικές Αρχές. Η καταχώριση μπορεί να γίνεται μόνον στα Προξενεία και μόνον από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους και απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο ανά αίτημα χορήγησης θεώρησης.

Η ΠΟΞ απευθύνει στο Υπουργείο Εξωτερικών, να μεριμνήσει από τώρα, για την επαρκή στελέχωση των Προξενικών Αρχών και για τη λήψη κάθε άλλου αναγκαίου μέτρου προκειμένου να μην χαθούν πολύτιμα έσοδα και αφίξεις για τον ελληνικό τουρισμό.