Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023

Περιπατητικός τουρισμός στις Κυκλάδες

Συνεχίζεται το έργο της αποκατάστασης και ανάδειξης των παλαιών λιθόστρωτων δρόµων και µονοπατιών των Κυκλάδων, στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης – ανάπτυξης των εναλλακτικών µορφών τουρισµού και ειδικότερα του περιπατητικού – πεζοπορικού τουρισµού.

 

ΑΜΟΡΓΟΣ: Επικαιροποιήθηκε και διευρύνθηκε από την περιφέρεια το περιηγητικό δίκτυο του νησιού. Αποκαταστάθηκε από το δήμο η διέλευση σε μεγάλο μέρος του δικτύου, κατασκευάστηκε και τοποθετήθηκε από την περιφέρεια το υλικό σήµανσης και προβολής στο πεδίο στο µεγαλύτερο µέρος του δικτύου. Η κατασκευή και τοποθέτηση του υπόλοιπου υλικού έχει προγραµµατιστεί να γίνει µέχρι το τέλος του 2018.

ΑΝΑΦΗ: Εχει ολοκληρωθεί κατά 80%, µε τη συµµετοχή του δήµου, το έργο αποκατάστασης, σήµανσης και προβολής στο πεδίο του ∆ικτύου ∆ιαδροµών. Το έργο θα συµπληρωθεί στην τρέχουσα περίοδο.

ΑΝΔΡΟΣ: Από την περιφέρεια είχε εγκριθεί πίστωση για το 2018 για το έργο αποκατάστασης διέλευσης κατά τόπους στο διεθνώς πιστοποιηµένο ∆ίκτυο ∆ιαδροµών του νησιού Andros Routes, το οποίο διαχειρίζεται και λειτουργεί υποδειγµατικά η εθελοντική οµάδα Andros Routes µέσω της ΑΜΚΕ «Ερευνητικό Κέντρο Ανδρου». Η δράση -παρότι επανειληµµένα υποστηρίχθηκε από την αρµόδια υπηρεσία της περιφέρειας στα εγκριτικά όργανα- εκκρεµεί επειδή προσέκρουσε σε διαδικαστικά κωλύµατα.

ΚΕΑ: Ολοκληρώθηκε από το δήµο το έργο της αποκατάστασης διέλευσης του δικτύου και από την περιφέρεια το έργο σήµανσης των ∆ιαδροµών της βόρειας και της δυτικής Κέας. Το έργο σήµανσης και προβολής στο πεδίο του κεντρικού και του ανατολικού τµήµατος του νησιού ολοκληρώθηκε πρόσφατα από το δήµο µε την εποπτεία της περιφέρειας.

ΚΥΘΝΟΣ: Επικαιροποιήθηκε το περιηγητικό δίκτυο του νησιού και βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο αποκατάστασης, σήµανσης και προβολής στο πεδίο των ∆ιαδροµών, µε τη συµµετοχή των τοπικών πολιτιστικών φορέων του νησιού και του ∆ικτύου Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ.

ΔΟΝΟΥΣΑ: Ολοκληρώθηκε το έργο αποκατάστασης, σήµανσης και προβολής στο πεδίο του ∆ικτύου ∆ιαδροµών, µε οργανωµένες πρωτοβουλίες των δύο τοπικών συλλογικών φορέων του νησιού και µε τη συµµετοχή της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισµού.

ΗΡΑΚΛΕΙΑ: Κατασκευάστηκε και είναι έτοιµο για τοποθέτηση στο πεδίο το υλικό σήµανσης και προβολής του περιηγητικού δικτύου, µε τη συµµετοχή επίσης της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισµού.

ΝΑΞΟΣ: Ολοκληρώθηκε µε τη συνεργασία δήµου και περιφέρειας το έργο αποκατάστασης διέλευσης και συµπλήρωσης της σήµανσης σε έντεκα ∆ιαδροµές του δικτύου. Μέχρι το τέλος του 2018 έχει προγραµµατιστεί να γίνει η τοποθέτηση του υλικού σήµανσης και προβολής στο πεδίο σε άλλες δύο ∆ιαδροµές, στην παραγωγή του οποίου συµµετέχουν οι φορείς επαγγελµατιών τουρισµού.

ΠΑΡΟΣ: Οριστικοποιήθηκε το περιηγητικό δίκτυο του νησιού και έχει προγραµµατιστεί η παραγωγή και τοποθέτηση του υλικού σήµανσης στο σύνολό του, µε τη συµβολή του δήµου και των επαγγελµατιών τουρισµού. Εχει ήδη τοποθετηθεί το υλικό προβολής του δικτύου στο πεδίο – πληροφοριακοί πίνακες – χάρτες ειδικών προδιαγραφών.

ΣΥΡΟΣ: Το δίκτυο έχει επικαιροποιηθεί και έχει προγραµµατιστεί η ανανέωση και συµπλήρωση της σήµανσης για το 1ο εξάµηνο του 2019. Αποκατάσταση διέλευσης κατά τόπους θα γίνει σε συνεργασία µε το δήµο. Στο έργο συµµετέχει η νεοσύστατη κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση «Απάνω Μεριά Σύρου». Έτοιµο για χρήση είναι το υλικό προβολής στο πεδίο -δύο πληροφοριακοί πίνακες- χάρτες ειδικών προδιαγραφών.

ΤΗΝΟΣ: Από την περιφέρεια εκπονήθηκε σχέδιο πλήρους ανανέωσης και διεύρυνσης του περιηγητικού δικτύου του νησιού, βάσει του οποίου κατασκευάστηκε υλικό σήµανσης και προβολής στο πεδίο, µέρος του οποίου έχει ήδη τοποθετηθεί. Παράλληλα, έγιναν εργασίες καθαρισµού από το δήµο σε µεγάλο µέρος του δικτύου. Η περιφέρεια έχει προτείνει στο δήµο κοινή δράση των δύο φορέων, µε προοπτική την ενσωµάτωση του νέου περιηγητικού δικτύου στη δράση Tinos Trails.

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ: Διευρύνθηκε και οριστικοποιήθηκε το περιηγητικό δίκτυο του νησιού. Πλήρης αποκατάσταση διέλευσης του δικτύου, καθώς και τοποθέτηση του υλικού σήµανσης κατά το µεγαλύτερο µέρος του πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα από τον Ελληνικό Πολιτιστικό Ορειβατικό Σύλλογο Φυλής, µε τη συµβολή του δήµου και την εποπτεία της περιφέρειας. Από την περιφέρεια τοποθετήθηκε το υλικό προβολής στο πεδίο -δύο πληροφοριακοί πίνακες – χάρτες ειδικών προδιαγραφών, ενώ έχει δροµολογηθεί η συµπλήρωση του υλικού σήµανσης.

 

Πηγή: www.ethnos.gr