Κυριακή 25 Ιουλίου 2021

Περιφέρεια Κρήτης και ΣΕΓΑΣ συστήνουν το πρώτο Περιφερειακό Γραφείο Αθλητικού Τουρισμού στην Ελλάδα

 

Μια από τις σημαντικές προτεραιότητες είναι η αναβάθμιση του τουριστικού τομέα, μέσα από την επένδυση στον αθλητικό τουρισμό.

Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια Κρήτης ως πιστοποιημένος φορέας υλοποίησης δράσεων Αθλητικού Τουρισμού και Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής και Κατάρτισης προχώρησε στην υπογραφή Πρωτόκολλου συνεργασίας με τον ΣΕΓΑΣ, την αρχαιότερη Ελληνική Αθλητική Ομοσπονδία με κύριους στόχους:

1. Την προώθηση της Κρήτης ως ασφαλούς αθλητικού προορισμού 12 μήνες το χρόνο.

2. Την ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσμού, την προώθηση του αθλητικού πνεύματος.

3. Τη συμβολή στην ανάπτυξη υποδομών και αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και στη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων & αγώνων τοπικής, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Με το πρωτόκολλο συνεργασίας η Περιφέρεια Κρήτης και ο ΣΕΓΑΣ αναλαμβάνουν:

1. Τη δημιουργία microsite για τον αθλητικό τουρισμό εντός του επίσημου τουριστικού portal της Περιφέρειας Κρήτης www.incrediblecrete.gr. Στο συγκεκριμένο ιστότοπο θα γίνει καταγραφή όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων που μπορεί κάποιος να πραγματοποιήσει στο νησί, όλων των αθλητικών εκδηλώσεων – διοργανώσεων που μπορεί να παρακολουθήσει ή να συμμετέχει, αλλά και καταγραφή των αθλητικών υποδομών της Κρήτης όλων των αθλημάτων, προκειμένου να ενημερώνονται όλοι οι φορείς του τουρισμού από Ελλάδα και εξωτερικό αλλά και οι πολίτες.

2. Την προώθηση της Κρήτης, σε συνεργασία με τους φορείς τουρισμού και του αθλητισμού ως ενός ασφαλούς αθλητικού προορισμού, συμμετέχοντας σε θεματικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και στην Έκθεση του Μαραθωνίου της Αθήνας, του μεγαλύτερου αθλητικού γεγονότος της Ελλάδος.

3. Τη σύνδεση των σχολείων της Κρήτης με τον κόσμο του Κλασσικού Αθλητισμού.

4. Την ενθάρρυνση και υποστήριξη σε τεχνικό επίπεδο των δήμων και των φορέων της Κρήτης για την αξιοποίηση των υπαρχόντων χρηματοδοτικών μέσων, με στόχο τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών για άθληση, αλλά και για την ανάληψη αγώνων πανελλήνιας, αλλά και διεθνούς εμβέλειας.

5. Την επιστημονική υποστήριξη ενδιαφερόμενων διοργανωτών δημιουργώντας επιστημονική επιτροπή με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών ιδρυμάτων του νησιού, της Ελλάδας και του εξωτερικού, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των αθλητικών διοργανώσεων στην Κρήτη, παρέχοντας δωρεάν σεμινάρια ή ενημερωτικές ημερίδες σχετικά με την διοργάνωση αθλητικών διοργανώσεων.

6. Τη θεσμοθέτηση ετήσιου συνεδρίου για τον Αθλητικό Τουρισμό με τη συμμετοχή προσώπων διεθνούς εμβέλειας.

7. Τη μεταξύ τους συνεργασία για την υποβολή τεκμηριωμένου φακέλου για την ανάληψη αθλητικών διοργανώσεων διεθνούς εμβέλειας στο μέλλον.

Για την πραγματοποίηση όλων των παραπάνω δημιουργείται στην Περιφέρεια Κρήτης το πρώτο Περιφερειακό Γραφείο Αθλητικού Τουρισμού στην Ελλάδα.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media