Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Φωτιστική ανάδειξη της Ακρόπολης της Λίνδου

Προγραμματική Σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού, πρόκειται να συνάψει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου, με πόρους της Περιφέρειας, να γίνει φωτιστική ανάδειξη της Ακρόπολης της Λίνδου, ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας.

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι ο φωτισμός του βράχου όπου εδράζεται η μεσαιωνική οχύρωση, ο οποίος θα φωτιστεί με προβολείς που φέρουν λαμπτήρες τύπου LED, για οικολογικούς λόγους, λευκού χρώματος στα 4000Κ.

Επίσης, ο φωτισμός του Ιπποτικού Διοικητηρίου θα φωτιστεί με γραμμικά φωτιστικά σώματα που φέρουν λαμπτήρες τύπου LED και προβολείς.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 60.000 ευρώ, θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενώ φορέας υλοποίησης του Προγράμματος είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

Post Tags
Share Post