Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021

Περιφέρεια Κρήτης: Συμμετοχή στη διαμεσογειακή επιτροπή CPMR για το βιώσιμο τουρισμό

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων της Περιφέρειας Κρήτης, Γιώργος Αλεξάκης, συμμετείχε στη διαδικτυακή συνάντηση για το Βιώσιμο Τουρισμό της Ομάδας Εργασίας της Διαμεσογειακής Επιτροπής του CPMR του δραστήριου Ευρωπαϊκού Οργανισμού Νησιωτικών και Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης.

Η Περιφέρεια Κρήτης ηγείται της Ομάδας Εργασίας για το Βιώσιμο τουρισμό, ο Γιώργος Αλεξάκης στη εισήγηση του αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της Ομάδας για το βιώσιμο τουρισμό, οι οποίες είναι:

 

– Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, της ενίσχυσης της έρευνας και των καινοτομικών τεχνολογιών και της προώθησης της ανάπτυξης δεξιοτήτων,

– Βελτίωση της γνώσης για την αντιμετώπιση της έλλειψης τουριστικών δεδομένων,

– Ενίσχυση της βιωσιμότητας με έμφαση στον οικοτουρισμό και

– Προώθηση του βιώσιμου και πολιτιστικού τουρισμού στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Επίσης, ο κ. Αλεξάκης τόνισε τη σημασία της συνεργασίας όλων των αρχών και αρμόδιων φορέων για την ανάπτυξη μια ανθεκτικής τουριστικής οικονομίας που θα βασίζεται σε συντονισμένες πολιτικές σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.

Βασικό θέμα της συνάντησης ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που είχε διεξάγει η Διαμεσογειακή Επιτροπή της CRPM σχετικά με εργαλεία και πολιτικές ανάκαμψης του τουριστικού τομέα στη Μεσόγειο από την πανδημία.

Συζητήθηκαν επίσης εργαλεία διαχείρισης (π.χ. ανοιχτά δεδομένα) των τουριστικών ροών και των επιδράσεων τους στις Περιφέρειες στη μετά κορoνοϊού, εποχή αλλά και τρόποι κεφαλαιοποίησης στρατηγικών για τη βιώσιμη ανάκαμψη του τουρισμού στη Μεσόγειο.

Η Διαμεσογειακή Επιτροπή της CPMR αποτελείται από 50 μέλη – περιφέρειες από 10 διαφορετικά κράτη της Ευρώπης και άλλες χώρες (Μαρόκο, Τυνησία) που συνορεύουν με τη Μεσόγειο.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media