Τρίτη 23 Απριλίου 2024

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Μελέτη για την ανάδειξη της τοπικής γαστρονομίας

Με το βλέμμα στη «μετά κορονοϊού ημέρα», η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία), αναλύει το νέο τουριστικό περιβάλλον και σχεδιάζει προσεκτικά τη στρατηγική και τις δράσεις της, θέτοντας στο επίκεντρο τον εμπλουτισμό του τοπικού «τουριστικού προϊόντος» με την αξιοποίηση της τοπικής γαστρονομίας και της τοπικής παραγωγής, δηλαδή της κουλτούρας και της αυθεντικότητας της περιοχής.

Για το σκοπό αυτό διενεργεί στρατηγική μελέτη για τη διαμόρφωση πολιτικής ανάδειξης της τοπικής γαστρονομίας και κατάρτισης σχεδίου δράσης για την προώθηση του γαστρονομικού προϊόντος της περιοχής.

Σκοπός της μελέτης είναι η έρευνα του συνολικού τουριστικού προϊόντος, η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και η ανάδειξη των δυνατοτήτων και προοπτικών στο τομέα του γαστρονομικού τουρισμού.

RevitUp – Digital & Revenue Management

Πέραν από την αποτύπωση των διεθνών πρακτικών ο στρατηγικός σχεδιασμός περιλαμβάνει και πρωτογενή έρευνα στους επαγγελματίες της Δυτικής Ελλάδας.

Στόχος είναι οι ίδιοι οι ντόπιοι οι επιχειρηματίες της περιοχής, να συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση εγχειρημάτων συμβατών με το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον της Δυτικής Ελλάδας.

Επίσης τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποτελέσουν ένα πρώτο οδηγό για την κρίση που προκάλεσε ο κορονοϊός, αφού εμπεριέχει σημαντικά δεδομένα για τη διαχείριση της κατάστασης.

Οι επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχουν τη δυνατότητα μέχρι την Τετάρτη 15 Απριλίου 2020 να συμμετέχουν στην έρευνα με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Δείτε ΕΔΩ.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media