Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Δράσεις τουριστικής προβολής 2019 – 2021

Ο σχεδιασμός τουριστικής προβολής για τα επόμενα τρία χρόνια παρουσιάστηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018, ο οποίος αποτελεί τη σύνθεση των απόψεων των φορέων του τουρισμού της Περιφέρειας, μετά τη σχετική διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε και στις τρεις περιφερειακές ενότητες (Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία).

Στόχος της στρατηγικής είναι η ενίσχυση και η καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων μέσων, αλλά και της παρουσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε διαφορετικές στοχευμένες δράσεις, επεκτείνοντας το αποτύπωμα και την προβολή της περιοχής στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα.

Το συγκεκριμένο σχέδιο, μετά την έγκριση από την Εκτελεστική Επιτροπή, θα εισαχθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την έγκρισή του, ενώ θα αποτελέσει και τη βάση για την υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ, προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση των δράσεων.

 

Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2019 – 2021

Προκειμένου, να διατηρηθεί η δυναμική της τουριστικής προβολής όπως διαμορφώθηκε με το προηγούμενο «Σχέδιο Δράσης Τουριστικής Προβολής και Εξωστρέφειας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, περιόδου 2017 – 2018», προτείνεται ένα νέο Σχέδιο Δράσης Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας για την περίοδο 2019 – 2021, αυτή τη φορά χρηματοδοτούμενο μέσω ΕΣΠΑ, ύψους περίπου 1.000.000 ευρώ.

Το νέο Σχέδιο Δράσης Τουριστικής Προβολής θα αφορά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση προώθησης του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μέσω του σχεδιασμού συγκεκριμένης επικοινωνιακής στρατηγικής χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα εργαλεία marketing τα οποία θα συνδράμουν στη δημιουργία μιας ιδιαίτερης τουριστικής ταυτότητας και ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ευρύτερης περιοχής.

Το σύνολο της επικοινωνιακής στρατηγικής θα εστιάζει σε ένα μείγμα B2C & B2B κοινού, παραδοσιακών και νέων αγορών και συγκεκριμένων τμημάτων πληθυσμού με ειδικά χαρακτηριστικά:

 

Έτσι, η παραπάνω στρατηγική στόχευσης εξειδικεύεται στις παρακάτω δράσεις:

1. Συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις και εκδηλώσεις

2. Προβολή σε χώρες του εξωτερικού και σε πόλεις του εσωτερικού

3. Συμμετοχή σε B2B workshops, επαγγελματικά ταξίδια παρουσίασης, εκδηλώσεις παρουσίασης προορισμού

4. Offline διαφημιστική προβολή

5. Online διαφημιστική προβολή

6. Παραγωγή και εκτύπωση έντυπου και ψηφιακού υλικού τουριστικής προβολής της Περιφέρειας

7. Φωτογράφηση

8. Παραγωγή video και διαφημιστικών Spots

9. Διαφημιστικά δώρα

10. Δημιουργία πολυτελούς λευκώματος, το οποίο θα λειτουργήσει ως αναμνηστικό δώρο που θα προσφέρεται σε διακεκριμένους επισκέπτες της περιοχής

11. Ανάπτυξη εφαρμογών τουριστικής προβολής για κινητά τηλέφωνα.