Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης: Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το 2017

 

 

Η έγκριση του ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΑΜΘ) για το 2017, ήταν ανάμεσα στις αποφάσεις που έλαβε η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016.

Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της ΠΑΜΘ έχει ως στόχο να αναπροσαρμόσει το μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής και να καταστήσει την Περιφέρεια «τουριστικό προορισμό αριστείας».

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το πρόγραμμα προβλέπει την ανάπτυξη μιας σειράς δράσεων όπως η δημιουργία ενός περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Τουριστικού Προορισμού, η επένδυση στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συμμετοχή της Περιφέρειας σε τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η διαφημιστική προβολή σε πόλεις – στόχους της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής, η ανάδειξη των Εθνικών Πάρκων και τον τοπικών προϊόντων της Περιφέρειας, καθώς και η στήριξη του Φεστιβάλ VIA EGNATIA.