Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019

Παρουσίαση του project «Γαστρονομικοί Προορισμοί» στην Κέρκυρα

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και το Greek Gastronomy Guide, προσκαλεί τις επιχειρήσεις της Κέρκυρας που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή, στο διατροφικό και στον τουριστικό τομέα να συμμετάσχουν στην παρουσίαση του Project «Γαστρονομικοί Προορισμοί» που θα γίνει στην αίθουσα του Επιμελητηρίου την Πέμπτη 19 Απριλίου και ώρα 19.00.

Το έργο «Γαστρονομικοί Προορισμοί» αποτελεί μια σύμπραξη του ΣΕΤΕ, του ΙΝΣΕΤΕ, του Marketing Greece, του Greek Gastronomy Guide και του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, ως τοπικού εκπροσώπου της περιοχής.

Στόχος της δράσης αυτής είναι η ανάδειξη του δυναμικού κάθε τόπου μέσα από τη σύνδεση Τουρισμού και Γαστρονομίας, ώστε να αναδειχθεί ως Γαστρονομικός Προορισμός.

Για την υλοποίηση αυτού του οράματος μετά την καταγραφή και ανάδειξη του υλικού (προϊόντα, παραγωγή, τοπική κουζίνα, εδέσματα, εστίαση), θα αναπτυχθούν τρεις δέσμες δράσεων: δράσεις δικτύωσης, δράσεις εκπαίδευσης και δράσεις προβολής.

 

Το έργο αυτό έχει τέσσερις βασικούς πυλώνες:

  • Ανάπτυξη της τοπικής γαστρονομικής ταυτότητας και ενίσχυση συνεργασιών
  • Ενδυνάμωση της προστιθέμενης αξίας των προορισμών
  • Βελτίωση των χαρακτηριστικών της ζήτησης του τοπικού τουριστικού προϊόντος
  • Αύξηση αναγνωρισιμότητας του προορισμού, ως προς τη διάσταση της γαστρονομίας.

 

Στην συνάντηση αυτή θα παρουσιαστεί το σχέδιο και οι προϋποθέσεις ένταξης των επαγγελματιών στην τοπική γαστρονομική κοινότητα της Κέρκυρας και η δημιουργία της συντονιστικής ομάδας που θα συνεργασθεί με τον εκπρόσωπο του έργου.

Την αναλυτική παρουσίαση του έργου θα κάνει ο Γιώργος Πίττας, εκπρόσωπος του ΣΕΤΕ και του Greek Gastronomy Guide.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Γράψτε το σχόλιο σας