Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024

Οι παρεμβάσεις που προβλέπει μελέτη για βιώσιμη ανάπτυξη Μυκόνου και Σαντορίνης

 

Σημαντικές νομοθετικές, διοικητικές και επενδυτικές παρεμβάσεις στη Μύκονο και τη Σαντορίνη, με σκοπό την ανάδειξή τους σε μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης και διαχείρισης της αυξημένης ζήτησης για διαμονή και διασκέδαση προβλέπει μελέτη που έγινε από μεγάλο ανεξάρτητο διεθνή συμβουλευτικό οίκο για λογαριασμό της κυβέρνησης.

Ενδεικτικά, ως τέτοιες παρεμβάσεις προτείνονται η κατασκευή νέου λιμανιού στο Μονόλιθο της Σαντορίνης, η διαμόρφωση σχεδίου μετάβασης σε ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων και στη Μύκονο, η επέκταση του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, η ενίσχυση της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ηλεκτροδότηση, όπως και η διασύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Ειδικότερα για τη Σαντορίνη προτείνεται κρατική ενίσχυση για ανάπτυξη και υποστήριξη οικοσυστημάτων κυκλικής οικονομίας, απαγόρευση πλαστικών μιας χρήσης, απόσυρση πετρελαιοκίνητων οχημάτων του Δημοσίου, παροχή κινήτρων για την αντικατάσταση των ιδιωτικής χρήσης οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης, κρατική ενίσχυση για την υποστήριξη ίσων ευκαιριών στην εργασία, έξυπνα συστήματα για όλες τις λειτουργίες του δήμου και ανάδειξη, πιστοποίηση και προώθηση προϊόντων ονομασίας προέλευσης.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η χρηματοδότηση αυτών των δράσεων μπορεί να γίνει τόσο από πόρους του ΕΣΠΑ όσο και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Επιπλέον, με βάση τη μελέτη του ανεξάρτητου διεθνούς οίκου, σχεδιάζεται η ανάπτυξη και ενεργοποίηση μηχανισμού προγραμματισμού αφίξεων επισκεπτών κρουαζιέρας, ο οποίος αναμένεται να λειτουργήσει προοπτικά σε εθνικό επίπεδο και όχι μόνο για τα δύο αυτά νησιά, με παρεμβάσεις που θα περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό κριτηρίων, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, για τον αριθμό και το χρόνο των επισκεπτών που μπορούν να δέχονται τα νησιά κ.ά.

Επίσης, για τη διαχείριση της τουριστικής ζήτησης στη Μύκονο και στη Σαντορίνη προτείνεται η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού για επέκταση της τουριστικής περιόδου, αλλά και η ρύθμιση της οικονομίας διαμοιρασμού στα τουριστικά καταλύματα, αρχικά με τον εντοπισμό και την καταγραφή τους και κατόπιν την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων στα διαθέσιμα μέσω αυτών των ηλεκτρονικών πλατφορμών ακίνητα.

Ακόμη, για τη Σαντορίνη προβλέπονται κατασκευή νέου λιμανιού στο Μονόλιθο, δεύτερο τελεφερίκ, κυκλοφοριακή μελέτη για το σύνολο του οδικού δικτύου της Σαντορίνης, επέκταση του δικτύου ύδρευσης και ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με το δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας.

Αντίστοιχα στη Μύκονο για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης προτείνονται παρόμοιες δράσεις με αυτές της Σαντορίνης, όπως και για τη διαχείριση της τουριστικής ζήτησης.

Επίσης προτείνονται μελέτες για την ανάπτυξη νέων χωρών στάθμευσης στη Μύκονο, αλλά και στη Σαντορίνη.

 

Διαβάστε περισσότερα στο www.kathimerini.gr