Σάββατο 3 Ιουνίου 2023

Πάνω από 126.000 καταλύματα για βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb στην Ελλάδα

Μέχρι το 2018 περισσότερα από 126.000 καταλύματα έχουν διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση (τύπου Airbnb) στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη μελέτη: «Εξελίξεις στη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στην Ελλάδα», του Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται και στην Ελλάδα με ταχείς ρυθμούς δραστηριότητες στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού (sharing economy), ενός νέου μοντέλου όπου ψηφιακές πλατφόρμες δημιουργούν μία ανοιχτή αγορά για την προσωρινή χρήση αγαθών ή υπηρεσιών που συχνά παρέχουν ιδιώτες.

Οι δραστηριότητες της οικονομίας διαμοιρασμού εκτείνονται σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων ο πλέον ανεπτυγμένος μέχρι σήμερα στην Ελλάδα είναι η βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, δηλαδή η μίσθωση ακινήτων που συνάπτεται μέσω ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους.

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται μία σειρά από πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, όπως οι Airbnb, Booking.com, HomeAway, HouseTrip, Flipkey, 9Flats, Roomorama, StayInAthens κ.ά.

Στην Ελλάδα η δραστηριότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού αρχίζει να εμφανίζεται από το 2010. Τότε, η δραστηριότητα αυτή ήταν περιορισμένης εμβέλειας και αμφιβόλου εξέλιξης, καθώς μόνο μερικές δεκάδες καταλύματα στο σύνολο της χώρας είχαν ενεργοποιηθεί στην κατεύθυνση αυτή.

Ωστόσο, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η δραστηριότητα άρχισε να αναπτύσσεται με εντυπωσιακά υψηλούς ρυθμούς από χρόνο σε χρόνο και μέχρι το 2018 περισσότερα από 126.000 καταλύματα είχαν διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση.

Οι περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης φαίνεται να διαθέτουν το μεγαλύτερο αριθμό καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά τη διάρκεια όλης της περιόδου, καθώς συγκεντρώνουν πάνω από το 60% του συνολικού αριθμού των αναρτήσεων αντίστοιχων καταλυμάτων (από 76,5% το 2012 έως 61,6% το 2018).