Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Αιτήσεις για το μεταπτυχιακό στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη τουρισμού & πολιτισμού

Τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλoύν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού» (ΣΑΤΠ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο ΣΑΤΠ οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μετά από φοίτηση τριών εξαμήνων (πλήρης φοίτηση) ή πέντε εξαμήνων (μερική φοίτηση).

Η λήψη του διπλώματος προϋποθέτει την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε οκτώ μαθήματα, την επιτυχή παρακολούθηση ενός σεμιναρίου και την εκπόνηση και επιτυχή εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε 35 άτομα.

RevitUp – Digital & Revenue Management

Τα συνολικά τέλη φοίτησης στο ΣΑΤΠ ανέρχονται σε 2.900 ευρώ και καταβάλλονται τμηματικά κατά τη διάρκεια των σπουδών.

Αναλυτικά:

α. Για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης, τα δίδακτρα καταβάλλονται ως εξής: 1.200 ευρώ κατά την εγγραφή τους στα δύο πρώτα εξάμηνα και 500 ευρώ κατά την εγγραφή τους στο τρίτο εξάμηνο σπουδών (εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας).

Επιπλέον, για τη διευκόλυνση των φοιτητών πλήρους φοίτησης μοιράζεται το συνολικό ποσό των διδάκτρων του πρώτου και δεύτερου εξαμήνου σε δύο υποδόσεις των 900 και 300 ευρώ.

β. Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης, τα δίδακτρα καταβάλλονται ως εξής: 600 ευρώ κατά την εγγραφή τους στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα και 500 ευρώ κατά την εγγραφή τους στο πέμπτο εξάμηνο σπουδών (εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας).

Στο ΣΑΤΠ γίνονται δεκτές υποψηφιότητες αποφοίτων (ή τελειοφοίτων, εφόσον αποφοιτήσουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020) των Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πολιτισμικών Σπουδών, Διεθνών Σπουδών, Επιστημών του Περιβάλλοντος, Κοινωνικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πολιτικών Επιστημών, Νομικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Αθλητικών Επιστημών, άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προ-επιλογή με βάση το φάκελο υποψηφιότητας και γίνεται με κριτήρια όπως ο βαθμός πτυχίου, η γνώση ξένων γλωσσών, η κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων, η επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία και οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, οι ανακοινώσεις σε συνέδρια, καθώς και η συνάφεια των προπτυχιακών (ή άλλων μεταπτυχιακών) σπουδών με το αντικείμενο του ΣΑΤΠ.

Όσοι προεπιλεγούν θα υποβληθούν σε συνέντευξη την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020. ΜΟΝΟ όσοι υποψήφιοι δεν διαθέτουν το αποδεικτικό επιπέδου Β2 για τη γνώση της αγγλικής γλώσσας, θα υποβληθούν σε εξέταση. Οι συνεντεύξεις και οι εξετάσεις θα διεξαχθούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας που θα ληφθούν υπόψη για τη διαδικασία επιλογής, θα πρέπει να έχουν σταλεί ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του ΣΑΤΠ μέχρι και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020, ώρα 15:00 και να περιλαμβάνουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΣΑΤΠ)

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

3. Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων (διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του ΣΑΤΠ)

4. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου

5. Βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος ή πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού)

6. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

7. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

 

Τα μαθήματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2020. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, ανάλογα με τις οδηγίες που θα υπάρξουν, ενδέχεται η πραγματοποίηση των μαθημάτων να γίνει, έως και αποκλειστικά, εξ αποστάσεως εάν αυτό, και για όσο χρονικό διάστημα, καταστεί αναγκαίο.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΣΑΤΠ (tourismculturepms.uth.gr), καθώς και στη Γραμματεία του ΣΑΤΠ (Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη, 13:00 – 19:00) τηλέφωνο 24210-74381, email: tourismculture_pms@prd.uth.gr.

 

Διαβάστε ΕΔΩ το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media