Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023

ΠΑΔΑ: Νέο μεταπτυχιακό Executive MBA in Hotel Management

Από το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023, δηλαδή από τον Οκτώβριο, θα ξεκινήσει το νέο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων – Executive MBA in Hotel Management» μεταξύ των Τμημάτων Διοίκησης Τουρισμού, της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ).

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Το πρόγραμμα θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του ΠΑΔΑ και η διδασκαλία θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τρία διδακτικά εξάμηνα.

Στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, γίνονται δεκτοί:

1. Πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων χωρών της αλλοδαπής, αποκλειστικά τουριστικής ή ξενοδοχειακής κατεύθυνσης.

2. Πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής ανεξαρτήτως αντικειμένου σπουδών, οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιημένη τριετή επαγγελματική εμπειρία στην ξενοδοχειακή βιομηχανία υπό την ευρεία έννοια (συμπεριλαμβάνεται κάθε τύπος ξενοδοχειακής δραστηριότητας, όπως κρουαζιέρες, εταιρείες ξενοδοχειακού λογισμικού κ.τ.λ.).

Η διπλωματική εργασία αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας του μεταπτυχιακού «Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων – Executive MBA in Hotel Management».

Κατά τη διάρκεια του Γ’ Εξαμήνου του προγράμματος σπουδών εκπονείται η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας. Η εκπόνησή της αποτελεί την επισφράγιση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 4.000 ευρώ, τα οποία θα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις.