Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Οριακή μείωση των αφίξεων, αλλά μεγάλη αύξηση των εσόδων το πρώτο εξάμηνο του 2019

Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε οριακά κατά 0,5% και διαμορφώθηκε στα 9.407.000 ταξιδιώτες, έναντι 9.456.000 ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 4,2%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών μειώθηκε κατά 12,7%.

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε μείωση κατά 7,1% και διαμορφώθηκε στο 1.352.200 ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 15,2% και διαμορφώθηκε στις 528.200 ταξιδιώτες.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Βρετανία αυξήθηκε κατά 4% και διαμορφώθηκε στο 1.100.900 ταξιδιώτες, η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 21,4% και διαμορφώθηκε στις 422.000 ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 0,5% και διαμορφώθηκε στις 152.500 ταξιδιώτες.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 15,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 και διαμορφώθηκαν στα 5.508.900.000 ευρώ.

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 15,9%, καθώς η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση παρουσίασε μικρή μείωση κατά 0,5%.

Οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν οριακά κατά 0,2% και διαμορφώθηκαν στα 944.000.000 ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 32,2% και διαμορφώθηκαν στα 359.000.000 ευρώ.

Οι εισπράξεις από τη Βρετανία αυξήθηκαν κατά 7,3% και διαμορφώθηκαν στα 752.000.000 ευρώ, άνοδο κατά 24,4% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 389.000.000 ευρώ, ενώ αυτές από τη Ρωσία σημείωσαν μείωση κατά 7,2% και διαμορφώθηκαν στα 96 εκατ. ευρώ.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιούνιο του 2019 διαμορφώθηκε στα 4.102.000 ταξιδιώτες, έναντι 4.104.000 ταξιδιωτών τον αντίστοιχο μήνα του 2018.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 2,8%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών μειώθηκε κατά 10,2%.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 4,1% και διαμορφώθηκε στις 591.000 ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 29,5% και διαμορφώθηκε στις 240.000 ταξιδιώτες.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Βρετανία μειώθηκε κατά 5,5% και διαμορφώθηκε στις 546.000 ταξιδιώτες, μειωμένη κατά 10,2% ήταν η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ, η οποία διαμορφώθηκε στις 135.000 ταξιδιώτες, ενώ και η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 14,1% και διαμορφώθηκε στις 85.000 ταξιδιώτες.

Αύξηση κατά 16,4% κατέγραψαν το φετινό Ιούνιο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.620.000.000 ευρώ, έναντι 2.252.000.000 ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2018.

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 16,4%, καθώς η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με τον Ιούνιο του 2018.

Όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 13,9% και διαμορφώθηκαν στα 450 εκατ. ευρώ, ενώ και αυτές από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 54% και διαμορφώθηκαν στα 181 εκατ. ευρώ.

Οριακή αύξηση κατά 0,4% παρουσίασαν και οι εισπράξεις από τη Βρετανία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 390 εκατ. ευρώ, μείωση κατά 6,8% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 133 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 7,8% και διαμορφώθηκαν στα 59 εκατ. ευρώ.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media

Post Tags
Share Post