Σάββατο 24 Αυγούστου 2019

«Οργάνωση Συνεδρίων & Εκδηλώσεων»: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο της Αθηνάς Παπαγεωργίου

Το νέο βιβλίο της Αθηνάς Ν. Παπαγεωργίου, η οποία είναι Επίκουρος Καθηγήτρια του τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, «Οργάνωση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων (Event Management) – Τουρισμός MICE», από τις εκδόσεις Φαίδιμος, αποτελεί μια αναλυτική και διδακτική περιγραφή της διαδικασίας διοργάνωσης ενός συνεδρίου, αλλά και των λοιπών επαγγελματικών εκδηλώσεων και αποτελεί μοναδικό σύγγραμμα για την ελληνική αγορά.

Στο βιβλίο παρουσιάζεται αρχικά και με πληρότητα ο τουρισμός MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) και τα επαγγελματικά events, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται η συνεδριακή αγορά, η δομή και το περιβάλλον της, καθώς και το σύγχρονο μάρκετινγκ των συνεδρίων, με έμφαση στις νεότερες τάσεις όπως το bidding, η χρήση ambassadors, η χρηματοδότηση και οι διαδικασίες χορηγίας.

Ακολουθεί η αναλυτική παράθεση των ενεργειών του PCO, αφενός για την ανάληψη ενός συνεδρίου και αφετέρου για την υλοποίηση του προγράμματος κατά το προσυνεδριακό, συνεδριακό και μετασυνεδριακό στάδιο, μέσω της βήμα προς βήμα συνεργασίας του με το σύνολο των προμηθευτών των συνεδριακών και επαγγελματικών εκδηλώσεων (business events).

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η διαδικασία αντιμετώπισης κρίσεων και το βιβλίο κλείνει με την παρουσίαση της σύγχρονης τάσης διοργάνωσης οικολογικών συνεδριακών εκδηλώσεων (Green events).