Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024

Ομιλία Oλ. Αναστασοπούλου στο 10ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Στο 10ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Regional Growth Conference) συμμετείχε η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, Ολυμπία Αναστασοπούλου, όπου μίλησε για (α) τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (SGTs) και της ανθεκτικότητας του τουριστικού μας οικοσυστήματος, (β) τους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών (DMMOs), (γ) τις τουριστικές επενδύσεις και (δ) τους τουριστικούς λιμένες στο πάνελ με θέμα «Reshaping Tourism: Combining quality with sustainability».

Συγκεκριμένα η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης επισήμανε ότι με την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών για την ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον και χωρίς αποκλεισμούς λύσεων, οι τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν όχι μόνο να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, αλλά και να συμβάλουν στη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα του τουριστικού οικοσυστήματος της χώρας και των τοπικών κοινοτήτων.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Παράλληλα, η κα Αναστασοπούλου υπογράμμισε ότι οι ψηφιακές και πράσινες μεταβάσεις συγκαταλέγονται μεταξύ των προτεραιοτήτων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης για τον τουρισμό και του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, ενώ διευκρίνισε ότι οι τομείς επενδύσεων στον ελληνικό τουρισμό είναι οι ψηφιακές δεξιότητες, η υιοθέτηση βιώσιμων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης, καθώς και οι ψηφιακές δυνατότητες και η διαχείριση δεδομένων ενόψει της αντιμετώπισης της περιβαλλοντικής και ψηφιακής μετάβασης που είναι υψίστης σημασίας για τον τουρισμό σύμφωνα τόσο με την Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (2019 – 2024), όσο και τη μεταβατική πορεία του ευρωπαϊκού τουρισμού σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών (ETC).

Επίσης η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, σημείωσε ότι το ευρύ φάσμα παρεμβάσεων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας του τουρισμού περιλαμβάνει τη δημιουργία Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών (DMMOs) σε 10 Προορισμούς Ελληνικού Τουρισμού Παγκόσμιας Κλάσης ως πιλοτικών, τη βελτίωση των διαδικασιών αδειοδότησης, πιστοποίησης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκκίνησης για τουριστικές επιχειρήσεις και υποδομές που συνδέονται με τον τουρισμό ειδικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη βελτίωση της διαχείρισης δεδομένων.

Τέλος, η κα Αναστασοπούλου ανέφερε ότι τροποποιήθηκε το θεσμικό πλαίσιο του Ν. 2160/1993 για τους τουριστικούς λιμένες με έμφαση στην αναπτυξιακή παράμετρο και πάντα στο πλαίσιο της Νέας Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό, ενώ επεσήμανε ότι το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε και αποτελεί πλέον τον Ν. 4926/22 συνδυάζει τη φιλοεπενδυτική κατεύθυνση με την ανάληψη ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση όλων των προαπαιτούμενων διαδικασιών και τη νόμιμη και ασφαλή λειτουργία των λιμένων.