Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2020

NET: Ο συντονισμός των ταξιδιωτικών περιορισμών είναι καλός, αλλά δεν αρκεί

Ο NET (Network for the European private sector in Tourism) χαιρετίζει τις προσπάθειες που κατέβαλαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με μια πιο συντονισμένη προσέγγιση των ταξιδιωτικών περιορισμών στην Ευρώπη.

Χαιρετίζει τη χρήση κοινών δεδομένων που παρέχονται από το ECDC (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων), καθώς και τα κριτήρια για τη χαρτογράφηση περιοχών κινδύνου, κατανεμημένων σε περιφέρειες.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΝΕΤ, η Σύσταση που εκδόθηκε:

1. Aποτυγχάνει να μεταφράσει αυτή την κοινή προσέγγιση όσον αφορά τον προσδιορισμό του κινδύνου σε μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς.

2. Aποτυγχάνει ως προς τον κύριο στόχο της, που είναι να αποφευχθεί ο κατακερματισμός και η αναστάτωση και να αυξηθεί η διαφάνεια και η προβλεψιμότητα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το μέσο που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο είναι πολύ ασαφές όσον αφορά την εφαρμογή των περιορισμών και των απαιτήσεων στα ταξίδια.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Το NET υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής μιας κοινής προσέγγισης των ταξιδιωτικών περιορισμών.

Το τρέχον συνονθύλευμα των απαιτήσεων καραντίνας, που συμπληρώνεται από τεστ και άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες ανακοινώνονται με πολύ μικρές προθεσμίες πριν την επιβολή τους, δεν βοηθούν στην αποκατάσταση της ταξιδιωτικής εμπιστοσύνης.

Το ΝΕΤ απηχεί επίσης τις σχετικές ανησυχίες που εξέφρασαν οι ενδιαφερόμενοι του τομέα των αεροπορικών μεταφορών.

Το ΝΕΤ καλεί επειγόντως τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να επανεξετάσουν τη Σύσταση αυτή κατά τις επόμενες εβδομάδες, με σκοπό την αντιμετώπιση των προβληματικών τομέων:

α. Με τον καθορισμό σαφών κανόνων σχετικά με το ποιοι ταξιδιωτικοί περιορισμοί και υποχρεώσεις ισχύουν κατά τη μετάβαση από μία χρωματικά κωδικοποιημένη περιοχή σε άλλη.

β. Με την αντικατάσταση των απαιτήσεων καραντίνας από τεστ για εκείνους τους ταξιδιώτες που προέρχονται από περιοχές κινδύνου.

γ. Με τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τους νέους ταξιδιωτικούς περιορισμούς πέντε ημέρες πριν αυτοί τεθούν σε εφαρμογή, όπως προτείνει η Επιτροπή.

Ο Eric Drésin, ο εκ περιτροπής Γραμματέας του NET, δήλωσε:

«Αυτή είναι μια καλή αρχή, αλλά απαιτείται περαιτέρω εργασία για τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ. Προτρέπουμε την Προεδρία του Συμβουλίου να σημειώσει περαιτέρω πρόοδο και συνιστούμε στα κράτη μέλη να ακολουθήσουν τις συστάσεις και να εξετάσουν την αντικατάσταση της καραντίνας με τεστ και τη συνέχιση της ανάπτυξης των διαδικασιών ελέγχου με τα τεστ».

 

Σημείωση:

Το NET είναι ένα δίκτυο αντιπροσωπευτικών επαγγελματικών Συνδέσμων από τον ιδιωτικό τομέα στον ευρωπαϊκό τουρισμό. Σκοπός του NET είναι η ανάπτυξη κοινών στόχων για την τουριστική βιομηχανία και η συνεργασία με τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και με άλλους εταίρους για την επίτευξή τους.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media

Post Tags
Share Post