Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023

Νέος Πρόεδρος στην Ένωση Ξενοδόχων Σκιάθου

Από την Ένωση Ξενοδόχων Σκιάθου «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ», ανακοινώθηκε ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση τη 17η Αυγούστου 2023 συζήτησαν και αποφάσισαν ομόφωνα τα παρακάτω:

Απεδέχθηκαν την υποβληθείσα παραίτηση του προέδρου του Δ.Σ. της Ένωσης Αλέξανδρου Ευσταθίου, ο οποίος παραμένει ως μέλος αυτού.

Πρόεδρος του Δ.Σ., κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας εξελέγη ο Παναγιώτης Ανδριτσόπουλος, η υποψηφιότητα του οποίου ήταν η μοναδική.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης, η οποία επρόκειτο να συγκληθεί τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το καταστατικό της, θα συγκληθεί μέχρι τη 10η Μαΐου 2024.

Η ως άνω τακτική Γενική Συνέλευση θα έχει και το χαρακτήρα του εκλογοαπολογισμού, για την εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.