Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023

Ο νέος νόμος για τις ειδικές μορφές τουρισμού

Δημοσιεύθηκε στις 11 Δεκεμβρίου στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), ο νέος νόμος 4582 του υπουργείου Τουρισμού με θέμα: «Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις».

 

Ο νέος νόμος περιλαμβάνει (μεταξύ άλλων) διατάξεις:

 

1. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

Σκοπός – στόχοι – βασικές αρχές – ορισμοί (αειφόρος τουριστική ανάπτυξη, προσβάσιμος τουρισμός, φέρουσα ικανότητα τουρισμού, θεματικός τουρισμός).

2. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τουρισμός υπαίθρου, αγροτουρισμός, οινοτουρισμός, οικοτουρισμός – πράσινος τουρισμός, περιηγητικές διαδρομές – πεζοπορία, γεωτουρισμός, αλιευτικός τουρισμός, αθλητικός τουρισμός, ειδικό Σήμα Λειτουργίας Τουρισμού Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής – περιπέτειας – Ειδικό Σήμα Αθλητικού Τουρισμού, διοργάνωση δραστηριοτήτων αθλητικού τουρισμού κ.ά.

3. ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Αεροπορικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός (κρουαζιέρα, yachting, καταδυτικός τουρισμός), πολιτιστικός τουρισμός, τουρισμός γαστρονομίας, θρησκευτικός – προσκυνηματικός τουρισμός, οργάνωση συνεδρίων – δημιουργία μητρώου συνεδρίων – διοργανωτών συνεδρίων, εκπαιδευτικός τουρισμός, τουρισμός υγείας – ηλεκτρονικό μητρώο τουρισμού υγείας.

 

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρο το ΦΕΚ με το νόμο 4582.