Τρίτη 6 Ιουνίου 2023

Νέο ξενοδοχείο κοντά στην πλατεία Συντάγματος;

Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος αποφασίστηκε ότι στο κτήριο που βρίσκεται επί των οδών Φιλελλήνων 20 και Κυδαθηναίων (φωτογραφία), πολύ κοντά στο NEW Hotel και στην πλατεία Συντάγματος, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο με την υπ’ αρ. 95888 7091/25.11.1992 (Δ΄79/1993) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, επιτρέπεται πέραν των επιτρεπόμενων χρήσεων και η χρήση ξενοδοχείου.