Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Νέο λογότυπο με στόχο η Καλαμάτα να γίνει γαστρονομικός προορισμός

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή του κοινού, η πρωτοβουλία του Δήμου Καλαμάτας, που θα καταλήξει στη δημιουργία της νέας σύγχρονης Τουριστικής Ταυτότητας Προορισμού (Destination Branding) και ταυτόχρονα θα αποτελέσει το θεμέλιο της εικόνας του τόπου.

Αρχικά να σημειωθεί ότι ως αποτέλεσμα της ανοικτής δημόσιας και ηλεκτρονικής διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε, προέκυψε ως κυρίαρχη έννοια για την ανάδειξη της ταυτότητας της πόλης, η γαστρονομία με κεντρική αναφορά στην Ελιά Καλαμάτας.

Ως επόμενο βήμα ήταν η επιλογή του λογοτύπου, μέσα από ένα σύνολο τεσσάρων προτάσεων, που έχουν ως αναφορά την Ελιά Καλαμάτας.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Έτσι, προτάθηκαν σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση τέσσερις σχεδιαστικές προτάσεις, η κάθε μία από τις οποίες συνδεόταν με έννοιες σχετικές με το προτεινόμενο σήμα, αλλά και ενδεικτικών εφαρμογών σε υλικό προώθησης, σε αντικείμενα κλπ.

Η διαδικασία έλαβε ιδιαίτερης προβολής, ιδίως από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αναπτύχθηκαν προβληματισμοί και κατατέθηκαν σχετικές απόψεις.

Στη διαδικτυακή ψηφοφορία καταμετρήθηκαν 2.229 ψήφοι, οι οποίες ποσοστιαία κατανεμήθηκαν ως εξής:

«ΚΑΛΑΜΑΤΑ και ΕΛΙΑ: Ελιά και τόπος στους αιώνες»

Ταυτότητα που στηρίζεται στη με σεβασμό και γνώση διαχρονική καλλιέργεια της ελιάς, τα προϊόντα της οποίας, αποτελούν σημαντικό τμήμα της Προσωπικότητας, της Ταυτότητας και της Κουλτούρας του τόπου και των κατοίκων του.

Στόχος είναι η ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού, μέσα από ένα ταξίδι γεύσεων και αυθεντικών εμπειριών, που θα ωθήσει τον επισκέπτη να γνωρίσει τον τόπο και τους ανθρώπους του, καθιστώντας την Καλαμάτα γαστρονομικό προορισμό διεθνούς εμβέλειας.