Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020

H Aegean Airlines ανακοίνωσε ότι κατά τη συνεδρίαση της 30/08/2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί στη θέση του Αντιπροέδρου Β’ το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Παναγιώτη Λασκαρίδη.

Ο Αναστάσιος Δαυίδ αποφασίστηκε ότι κατέχει εφεξής τη θέση του Αντιπροέδρου Α’ στο Δ.Σ.

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα με δύο πλέον αντιπροέδρους και με 11 μέλη ως κάτωθι:

 

1. Ευτύχιος Βασιλάκης – Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος

2. Αναστάσιος Δαυίδ – Αντιπρόεδρος Α’ του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος

3. Παναγιώτης Λασκαρίδης – Αντιπρόεδρος Β’ του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος

4. Δημήτριος Γερογιάννης – Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

5. Γεώργιος Βασιλάκης – μη εκτελεστικό μέλος

6. Χρήστος Ιωάννου – μη εκτελεστικό μέλος

7. Κωνσταντίνος Καλαμάτας – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

8. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος – μη εκτελεστικό μέλος

9. Αλέξανδρος Μακρίδης – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

10. Νικόλαος – Γεώργιος Νανόπουλος – μη εκτελεστικό μέλος

11. Βίκτωρ Πιζάντε (Vittorio Pisante) – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media