Σάββατο 13 Ιουλίου 2024

Νέα ξενοδοχεία: 5άστερo στη Μύκονο και 4άστερο στην Κω

 

Από αρμόδιες Υπηρεσίες εγκρίθηκε η δημιουργία νέων ξενοδοχείων.

1. Από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων εγκρίθηκε η υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ΄ κύκλος), του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΚΥΝΘΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «CYNTHUS PC», που αναφέρεται στη δημιουργία 5άστερου ξενοδοχείου δυναμικότητας 20 δωματίων / 49 κλινών, στη θέση Πασπάρι και Δραφάκι της Μυκόνου.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

2. Από το Υπουργείο Τουρισμού εγκρίθηκε η υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του υπό ανέγερση 4άστερου ξενοδοχείου, δυναμικότητας 99 κλινών, σε έκταση 103 (περίπου) στρεμμάτων στη θέση Λιμνάρα της περιοχής Μαρμάρι Πυλίου της Κω, από την CASA COA A.E.