Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Νέα τροποποίηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για ξενοδοχεία και κάμπινγκς

Εκδόθηκε η ΚΥΑ με αριθμ. 8646 (ΦΕΚ Β’2134/30.4.2022) και τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6632/16.04.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ. 8958/15.06.2020 (Β΄ 2370), 9418/23.06.2020 (Β΄ 2498) και 16192/2020 (Β΄ 4687) όμοιες αποφάσεις» (Β’ 1632 και διόρθωση σφάλματος Β’ 1996)».

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Με την εν λόγω ΚΥΑ επέρχονται οι παρακάτω τροποποιήσεις στο υφιστάμενο ειδικό πρωτόκολλο υγειονομικού περιεχόμενου για τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων:

Καθίστανται προαιρετικά τα κριτήρια:

Η τήρηση αρχείου καταλύματος και βιβλίου συμβάντων (Ε), η ενημέρωση με τα διαθέσιμα μέσα εντός του καταλύματος (ΣΤ.3), οι σημάνσεις για την τήρηση αποστάσεων στην υποδοχή (Ζ.10,Ζ.11), η απολύμανση των key cards και κλειδιών (Ζ15), η απολύμανση καθισμάτων κ.ο.κ. στις κολυμβητικές δεξαμενές (ΙΒ.9), υπηρεσία transfer πελατών (ΙΓ.3), σημάνσεις και αναδιάταξη επίπλων στους κοινόχρηστους χώρους (IH3, IH5).

Τροποποιούνται τα κριτήρια:

Το προσωπικό που παρουσιάζει συμπτώματα (Β.4.2), οι ώρες check out και check in (Z.16), ο εξοπλισμός προσωπικού (Η.6), ο καθαρισμός-απολύμανση των δωματίων (Η.10), η διαλογή ακάθαρτων λινών (Η.18), η λειτουργία υπηρεσιών ατομικών περιποιήσεων (ΙΑ), club cars (ΙΓ.4) valet parking (ΙΗ.6).

Καταργούνται τα κριτήρια:

Απαγόρευση εισόδου εντός δωματίων σε μη διαμένοντες (Ζ.17), οι χώροι εστίασης μόνο για εμβολιασμένους (Θ.11 Α).

Ειδικά για τα κάμπινγκς

Καθίστανται προαιρετικά τα κριτήρια ενημέρωσης των πελατών, γνωστοποίησης του υγειονομικού πρωτοκόλλου και ανάρτησής του (Δ,Δ.1, Δ.3), τήρηση αρχείου πελατών (ΙΓ).

Καταργούνται τα κριτήρια:

Κοινωνική απόσταση (Ζ.1), μέτρα ειδικής σήμανσης (Ζ.2), αναφορά παραβάσεων (Η) απαγόρευση εισόδου σε μη διαμένοντες (ΙΑ), η απόσταση μεταξύ των κατασκηνωτικών μέσων (ΙΔ).

 

Διαβάστε ΕΔΩ το ΦΕΚ.