Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023

Νέα μεγάλη τουριστική επένδυση στην Πάρο

 

Χθες, Πέμπτη 11 Αυγούστου, πρωτοκολλήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/78782/5347/28-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων – Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης – Τμήμα Δ΄, ΣΜΠΕ με θέμα:

«Διαβίβαση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) στη θέση «Κολυμπήθρες», της Δ.Κ. Νάουσας, του Δήμου Πάρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, από την εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε.».

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου θα διατυπώσει εγγράφως τη γνώμη του και τυχόν παρατηρήσεις του επί του περιεχομένου της ΣΜΠΕ, μέσα σε προθεσμία 45 ημερών.

H ΕΚΤΕΡ σε ιδιόκτητη έκταση 328 στρεμμάτων (327,8 στρ.) στις Κολυμπήθρες της Νάουσας σχεδιάζει, σύμφωνα με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, επένδυση που περιλαμβάνει:

 

Χωρική Ενότητα 1 (ΧΕ 1)

Περιλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης, 217,06 στρέμματα. Στη ΧΕ 1 καθορίζονται η γενική χρήση γης «Τουρισμός – Αναψυχή» του άρθρου 5 του Π.Δ. 59/2018 (κατοικία δεύτερη ή τουριστική, τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις, εστίαση, κέντρα θαλασσοθεραπείας κ.ά.).

Δορυφορική άποψη της περιοχής της επένδυσης στην Πάριο

Η περιοχή της επένδυσης

Χωρική Ενότητα 2 (ΧΕ 2)

Πρόκειται για το υπόλοιπο τμήμα της έκτασης (110,8 στρ.), στο οποίο επιτρέπεται η δημιουργία ήπιων εγκαταστάσεων (κάμπινγκ κ.ά.).

 

Σημείωση: Οι φωτογραφίες είναι από τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) της επένδυσης.