Τρίτη 21 Μαρτίου 2023

Νέα διαδικτυακή πύλη για την τουριστική προβολή της πόλης του Ηρακλείου

heraklio

 

Στο πλαίσιο της νέας τουριστικής στρατηγικής του Δήμου Ηρακλείου, η νέα ιστοσελίδα τουρισμού θα αποτελέσει τον επίσημο ιστότοπο τουριστικής προβολής και προώθησης της πόλης, αλλά συγχρόνως θα λειτουργήσει ως εργαλείο αξιοποιήσιμο για τους επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο Ηράκλειο.

Η ιστοσελίδα θα έχει δυναμικό, διαδραστικό και όχι στατικό χαρακτήρα. Θα υπάρχει η δυνατότητα συνεχόμενης τακτικής επέκτασης και εμπλουτισμού τόσο σε επίπεδο θεματικού περιεχομένου, όσο και σε επίπεδο γλωσσών επικοινωνίας.

Στόχος είναι λοιπόν να σχεδιασθεί μέσα στο 2016 η τεχνική πλατφόρμα της ιστοσελίδας προκειμένου για να καθοριστούν οι τομείς ανάπτυξής της με βάση την τουριστική στρατηγική του Δήμου Ηρακλείου και να ξεκινήσει η συλλογή περιεχομένου.

Η νέα καινοτόμα ιστοσελίδα τουρισμού για το Δήμο Ηρακλείου, είναι το πολυτιμότερο εργαλείο για την επίτευξη του στόχου της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, προκειμένου να γίνει το Ηράκλειο «πόλη προορισμός». Έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και στις προτεινόμενες διαδρομές πόλεως, αλλά και στην ενδοχώρα του Δήμου Ηρακλείου.

Τα δομικά χαρακτηριστικά του περιεχομένου της εν λόγω ιστοσελίδας περιλαμβάνουν τέσσερις χωριστές και ευδιάκριτες (χρωματικά) ενότητες οι οποίες καλύπτουν τους τέσσερις βασικούς άξονες ενός τουριστικού προορισμού για έναν ταξιδιώτη και είναι οι Dreaming – Planning – Experiencing – Sharing. Οι δύο πρώτες ενότητες Dreaming – Planning αφορούν την προώθηση και τον προγραμματισμό του ταξιδιού και οι επόμενες δύο Experiencing – Sharing λειτουργούν ως εργαλείο «σε πραγματικό χρόνο» για τον επισκέπτη που ήδη βρίσκεται στην πόλη. Η τελευταία δε ενότητα του sharing βοηθάει στο promotion της πόλης μέσω τον κοινωνικών δικτύων.

Ο βασικός στόχος του τουριστικού portal θα είναι η ολοκληρωμένη πληροφόρηση του επισκέπτη, σε όλα τα θέματα που είτε είναι άμεσης χρησιμότητας, είτε μπορεί να τον ενδιαφέρουν κατά την παραμονή του στην πόλη (περιοχές που μπορεί να επισκεφτεί, πως να μετακινηθεί στην περιοχή με τη χρήση διαδραστικών χαρτών, αξιοθέατα, εκδηλώσεις, καιρικές συνθήκες κ.ά.).