Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024

MITSIS Hotels: Απολογισμός εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 2022

Από τον όμιλο MITSIS Hotels, που διαθέτει 21 ξενοδοχεία σε Αττική, Καμένα Βούρλα, Κρήτη, Κω και Ρόδο, παρουσιάστηκε ο τέταρτος ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) για το 2022.

Σχεδιασμένος σύμφωνα με τη νέα εταιρική ταυτότητα του Ομίλου, ο Απολογισμός παρουσιάζει το ολιστικό πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με τίτλο «A story of change».

Το πρόγραμμα απαρτίζεται από πέντε κεντρικούς θεματικούς πυλώνες, ο καθένας από τους οποίους αποτελείται από καίριους δείκτες απόδοσης, πρακτικές, πρωτοβουλίες και πολιτικές βιωσιμότητας που αναδεικνύουν τις αξίες και τις προσπάθειες του Ομίλου για την ενίσχυση του θετικού κοινωνικού, οικονομικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων του.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Η προσήλωση του Ομίλου στις αρχές της αειφορίας αποτυπώνεται στους πέντε πυλώνες του προγράμματος:

– Ανάπτυξη δεσμών με τις τοπικές κοινωνίες: Ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών και υποστήριξη εθελοντικών και κοινωνικών δράσεων στους πέντε προορισμούς: Αθήνα, Καμένα Βούρλα, Κρήτη, Κω και Ρόδο

– Ανάδειξη της πολιτιστική μας κληρονομιάς: Αναβίωση και προβολή της ελληνικής ιστορίας και παράδοσης, υποστήριξη των τοπικών τεχνών και των πολιτιστικών φεστιβάλ και ανάδειξη της τοπικής γαστρονομίας

– Παροχή φροντίδας στους εργαζόμενους, προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες και ενσωμάτωση πρακτικών διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης (DEI)

– Αξιοποίηση νέων ευκαιριών: Εφαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών, ενθάρρυνση της επαγγελματικής ανάπτυξης των 5.000 εργαζομένων του ομίλου και ανάδειξη τοπικών ταλέντων στον αθλητισμό και τις τέχνες

– Ενδιαφέρον για το περιβάλλον: Ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των 21 ξενοδοχείων του ομίλου, προστασία της βιοποικιλότητας των προορισμών και καλλιέργεια πράσινων συνεργασιών.

Οι δείκτες απόδοσης της βιώσιμης λειτουργίας του Ομίλου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, περιβαλλοντικούς στόχους για την κατανάλωση ενέργειας, νερού και υγραερίου, τη διαχείριση απορριμμάτων και την ανακύκλωση, καθώς και τις τοπικές προσλήψεις, την εκπροσώπηση γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις, τη διατήρηση των εργαζομένων και τη μετάβαση των ασκούμενων σε θέσεις πλήρους απασχόλησης.

«Το έτος 2022 παρουσίασε προκλήσεις και ευκαιρίες, ωστόσο η δέσμευσή μας για βιώσιμη ανάπτυξη παρέμεινε σταθερά στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας. Είμαι υπερήφανος για την πρόοδο που έχουμε σημειώσει αυτά τα χρόνια, υιοθετώντας τις αρχές του βιώσιμου τουρισμού και δίνοντας προτεραιότητα στην ευημερία των επισκεπτών μας, των εργαζομένων, των τοπικών κοινοτήτων και του φυσικού περιβάλλοντος. Ο Απολογισμός ΕΚΕ 2022 αποτελεί τεκμήριο της αφοσίωσής μας στη δημιουργία θετικού αντικτύπου και στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους», δηλώνει ο Σταύρος Μήτσης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου.

Για τη συνεχή προσπάθεια και προσφορά του, ο Όμιλος MITSIS αναγνωρίζεται με πλήθος διακρίσεων, μεταξύ των οποίων οι πιστοποιήσεις Bike Friendly, Blue Flag, Green Key, ISO 14001, ISO 22000 και Travelife Gold Certification, καθώς και η βράβευση του Ομίλου στις «Πιο Βιώσιμες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα» από το QualityNet Foundation.

 

Διαβάστε τον Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2022 του Ομίλου MITSIS ΕΔΩ.

Post Tags
Share Post