Σάββατο 23 Ιουνίου 2018

Μεταπτυχιακό Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: «Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Τουρισμού & Πολιτισμού»

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλoύν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού» (ΣΑΤΠ) για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο ΣΑΤΠ οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μετά από ετήσιο κύκλο σπουδών, στην ελληνική γλώσσα, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων κατά τη διάρκεια των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (60 ECTS).

Τα δίδακτρα του ΣΑΤΠ ανέρχονται σε €2.900 ετησίως για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και €1.600 για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Για τα πρόσθετα εξάμηνα που ενδεχομένως να χρειαστούν για την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας καταβάλλονται €100 για το πρώτο εξάμηνο και €200 για το δεύτερο. Τέλος, απαιτείται η καταβολή ποσού ύψους €150 για την κατάθεση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, το οποίο επανακαταβάλεται σε περίπτωση διπλής προσπάθειας.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προ-επιλογή με βάση το φάκελο υποψηφιότητας και γίνεται με κριτήρια όπως ο βαθμός πτυχίου, η γνώση ξένων γλωσσών, η κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων, η επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία και οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, οι ανακοινώσεις σε συνέδρια, καθώς και η συνάφεια των προπτυχιακών (ή άλλων μεταπτυχιακών) σπουδών με το αντικείμενο του ΣΑΤΠ. Όσοι προεπιλεγούν θα υποβληθούν σε εξέταση στην αγγλική γλώσσα και προφορική συνέντευξη την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα πρέπει είτε να έχουν υποβληθεί δια ζώσης στη Γραμματεία του ΣΑΤΠ (από την Τρίτη 05/09) ή να έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά στο tourismculture_pms@prd.uth.gr μέχρι και την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΣΑΤΠ (tourismculture-pms.uth.gr), καθώς και στη Γραμματεία του ΣΑΤΠ (Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη, 13:00 – 19:00) τηλέφωνα 24210-74494 & 24210-74399, φαξ & τηλέφωνο 24210-74381, email: tourismculture_pms@prd.uth.gr.

 

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την προκήρυξη με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Γράψτε το σχόλιο σας