Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023

Μελέτη XRTC: Έναρξη ανοδικού κύκλου της ακτοπλοϊκής αγοράς στην Ελλάδα

Δημοσιεύθηκε η ετήσια (17η) μελέτη για την ελληνική ακτοπλοΐα που εκπονείται και διανέμεται από την XRTC Business Consultants Ltd, η οποία δραστηριοποιείται από το 1999 στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

Η μελέτη επικεντρώνεται στις τρεις εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ANEK LINES, ATTICA GROUP, MINOAN LINES) και την HELLENIC SEAWAYS, αλλά καλύπτει επίσης σημαντικές πτυχές ανάπτυξης και καταγραφής γενικών στοιχείων των υπολοίπων εταιρειών που απαρτίζουν το υπόλοιπο 50% της ελληνικής ακτοπλοϊκής αγοράς σε επίπεδο στόλου και κίνησης.

 

 

Μεταξύ άλλων η μελέτη αναφέρει ότι:

 

– Η ακτοπλοϊκή κίνηση στην Ελλάδα το 2017 ήταν η πρώτη σε αριθμό επιβατών στην Ευρώπη.

– Την περίοδο 2009 – 2014 η ελληνική ακτοπλοΐα αντιμετώπισε μία σοβαρή κρίση ως απόρροια της διαρκούς μείωσης της ζήτησης και του υπερδιπλασιασμού των τιμών των καυσίμων. Παρά τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των εταιρειών και την αύξηση της ζήτησης τα δύο τελευταία χρόνια οι συσσωρευμένες ζημιές της περιόδου 2009 – 2017 ξεπερνούν το 1.000.000.000 ευρώ.

– Τα στοιχεία της φετινής μελέτης εμφανίζουν έντονα σημάδια της έναρξης ενός νέου ανοδικού κύκλου της ακτοπλοϊκής αγοράς μετά από μία δεκαετία πτώσης και στασιμότητας. Παρά την τάση αυτή που προδιαγράφεται, για μία ακόμα χρονιά οι ακτοπλοϊκές εταιρείες δείχνουν να έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα αναφορικά με την αξιοποίηση της αυξημένης ζήτησης από το εξωτερικό στηρίζοντας το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων τους στην κίνηση που προέρχεται από εμπορεύματα, καθώς επίσης και στον εσωτερικό τουρισμό.

– Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας η συνολική ακτοπλοϊκή κίνηση παρουσιάζει μια ανοδική τάση κυρίως σε επίπεδο επιβατών, την οποία φαίνεται να εκμεταλλεύονται περισσότερο οι μικρότεροι «παίκτες» της αγοράς και λιγότεροι οι τέσσερις παραδοσιακοί.

– Οι παραδοσιακοί τέσσερις «παίκτες» φαίνεται να φτάνουν σε μία κατάσταση ωρίμανσης των στρατηγικών απομόχλευσης που ακολουθούν από το 2009 μέχρι και σήμερα. Η απομόχλευση αυτή, τους έχει βοηθήσει σημαντικά στη βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης, αλλά έχει και ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του μεριδίου αγοράς που κατέχουν. Αυτή η μείωση εκφράζεται και σε μείωση του στόλου που διαχειρίζονται όσο και σε επίπεδο κίνησης που εξυπηρετούν.

– Ο κίνδυνος της μειωμένης ζήτησης που προερχόταν από την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας φαίνεται να έχει απομακρυνθεί μιας και η εμπιστοσύνη τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής ζήτησης αποκαθίσταται και παρουσιάζει αισθητά σημάδια ανάκαμψης.