Σάββατο 24 Αυγούστου 2019

Μελέτη της PWC: Ελληνικός Τουρισμός – Η επόμενη μέρα

Τέσσερις αλληλένδετες πολιτικές πρέπει να υλοποιηθούν συστηματικά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αύξηση της αξίας του τουρισμού:

1. Προσέλκυση τουριστών με υψηλό εισόδημα.

2. Εισαγωγή συμπληρωματικών προϊόντων.

3. Επέκταση ζήτησης σε δευτερεύοντες προορισμούς.

4. Επέκταση & αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.

 

Τα παραπάνω είναι ανάμεσα στα συμπεράσματα της έρευνας της PwC, με τίτλο: «Ελληνικός Τουρισμός – Η επόμενη μέρα».

 

Ανάμεσα στα σημαντικότερα συμπεράσματα της PwC είναι και τα παρακάτω:

– Παρά τη μεγάλη αύξηση στις αφίξεις τουριστών, οι εισπράξεις δεν ακολουθούν… Αυτό μπορεί να αποδοθεί εν μέρει στους χρήστες Airbnb, των οποίων οι δαπάνες δεν καταγράφονται.

– Η μέση ξενοδοχειακή μονάδα στην Ελλάδα έχει 42 δωμάτια και 82 κλίνες, ενώ στα Νησιά του Ιονίου, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη η μέση μονάδα διαθέτει 53 δωμάτια και 103 κλίνες.

– Η Airbnb προσθέτει περίπου 96.000 κλίνες στην ελληνική αγορά φιλοξενίας.

– Τα 5άστερα ξενοδοχεία παράγουν περισσότερα έσοδα και κέρδη ανά κλίνη, αλλά απαιτούν υψηλότερες επενδύσεις από τα άλλα ξενοδοχεία.

– Ο προορισμός φαίνεται να είναι ο πρωταρχικός καθοριστικός παράγοντας της οικονομικής απόδοσης ενός ξενοδοχείου, με το μέγεθος και την κατηγορία να ακολουθούν.

– Μεταξύ 2010 και 2015 περίπου 1,8 δισ. ευρώ επενδύσεων αφορούσαν κυρίως 5άστερα ξενοδοχεία σε κύριους προορισμούς (Κρήτη, Νότιο Αιγαίο και Κεντρική Μακεδονία).

– Πάνω από 400 ξενοδοχεία με μη βιώσιμο δανεισμό, πρέπει πρώτα να αναδιαρθρώσουν ή να αναχρηματοδοτήσουν το χρέος τους πριν προσελκύσουν νέες επενδύσεις.

– Υπάρχει ένα σημαντικό κενό μεταξύ ζητούμενης τιμής και αξίας για τις ξενοδοχειακές εταιρείες προς πώληση, γεγονός που εξηγεί το μικρό αριθμό ολοκληρωμένων συναλλαγών τα τελευταία χρόνια.

– Τρεις επενδυτικές στρατηγικές είναι εφαρμόσιμες στον ξενοδοχειακό κλάδο:

1. Ανάπτυξη δευτερευόντων προορισμών, εστιάζοντας κυρίως σε 5* ξενοδοχεία στη Θεσσαλία, τη Δυτική Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία.

2. Προσθήκη χωρητικότητας σε κυρίους προορισμούς, με τα ξενοδοχεία 3* να αποτελούν ένα συμπαγή στόχο.

3. Αναβάθμιση των ξενοδοχειακών μονάδων στην επόμενη κατηγορία, ιδιαίτερα από 4* σε 5*.

Share Post