Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023

B΄ έκδοση μελέτης ΙΝΣΕΤΕ: Πώς επηρεάζει η πανδημία COVID-19 τη διάθεση και τη δυνατότητα για διακοπές;

Η οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία θα επηρεάσει, σε μικρότερο η μεγαλύτερο βαθμό, την προσωπική και οικογενειακή εισοδηματική κατάσταση πάνω από το 59% του πληθυσμού, σύμφωνα με τα αποτελέσματα διαδικτυακής έρευνας του ΙΝΣΕΤΕ με τίτλο:

«Πώς επηρεάζει η πανδημία COVID-19 τη διάθεση και τη δυνατότητα για διακοπές; Αποτελέσματα έρευνας σε 12 χώρες» (β΄ έκδοση).

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Σύμφωνα με τη μελέτη:

Από τις απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα προκύπτει ότι:

– Σε όλες τις χώρες της έρευνας, το ποσοστό αυτών που δηλώνει ότι θεωρεί πιο σημαντικό (λίγο ή πολύ) το να περιορίσει το ανθρακικό του αποτύπωμα είναι σημαντικά υψηλότερο από αυτούς που θεωρούν ότι είναι λιγότερο σημαντικό (λίγο ή πολύ). Η διαφορά μεταξύ των δύο ποσοστών κυμαίνεται από 32% στη Γερμανία έως 76% στην Κίνα και 77% στην Ινδία.

– Ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης πάνω από 1 στους 2 θα καθυστερήσει τις ακριβές αγορές που προγραμμάτιζε και σε πολλές περιπτώσεις η αναλογία ανεβαίνει σε 3 στους 4 ή και περισσότερους. Στην απάντηση αυτή εμπίπτει και το κόστος των διακοπών. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Ινδία και την Κίνα με 96% και 85% αντίστοιχα και τα χαμηλότερα στο Βέλγιο (56%) και τη Γερμανία και τη Γαλλία (61%). Ακολουθούν ο περιορισμός των καθημερινών δαπανών και η αναμονή για εκπτώσεις προσφορές και προωθητικά προϊόντα.

– Αναφορικά με τα υπόλοιπα ερωτήματα που πραγματεύεται η έρευνα, δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές με την α’ έκδοση της μελέτης. Συνοπτικά:

– Η οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία θα επηρεάσει, σε μικρότερο η μεγαλύτερο βαθμό, την προσωπική και οικογενειακή εισοδηματική κατάσταση πάνω από το 59% του πληθυσμού και ειδικότερα στην Ινδία πάνω από το 90%. Αντίθετα, ανάλογα με τη χώρα, ανεπηρέαστο από την οικονομική κρίση παρέμεινε ένα ποσοστό του πληθυσμού που κυμαίνεται από 4% έως 34% ενώ ένα μικρότερο ποσοστό, κάτω από 10%, δεν είναι σίγουρο για το αν θα επηρεαστεί ή όχι, εξαιρώντας την Ισπανία.

– Αναφορικά με τις πέντε κύριες αγορές του εισερχόμενου ελληνικού τουρισμού:

– 34% των Γερμανών εκτιμά πως δεν θα επηρεαστεί Καθόλου, 39% εκτιμά ότι θα επηρεαστεί Λίγο και 19% Πολύ ή Δραματικά.

– Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 28% Καθόλου, 40% Λίγο και 23% Πολύ ή Δραματικά

– Στις ΗΠΑ, 27% Καθόλου, 41% Λίγο και 24% Πολύ ή Δραματικά

– Στη Γαλλία, 27% Καθόλου, 41% Λίγο και 25% Πολύ ή Δραματικά

– Στην Ιταλία, 13% Καθόλου, 41% Λίγο και 38% Πολύ ή Δραματικά.

Στις χώρες υπό ανάλυση – όπως είναι αναμενόμενο – οι καταναλωτές ανέβαλαν, λόγω της πανδημίας, τη δαπάνη για διακοπές και ταξίδια με μεγαλύτερη ένταση σε σύγκριση με άλλα καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες.

Το ποσοστό κυμαίνεται από 35% στο Βέλγιο έως 56% στην Κίνα και στη Ρουμανία. Περαιτέρω, αν και η δαπάνη για διακοπές είναι η σχετικά πιο συχνή απάντηση ως προς τις καταναλωτικές προτεραιότητες μόλις επιτρέψουν οι συνθήκες, οι σχετικές απαντήσεις κινούνται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, μεταξύ του 15% και του 31% του πληθυσμού.

Τα ποσοστά αυτά είναι χαμηλότερα από τα ποσοστά των καταναλωτών που ανέβαλαν τη σχετική δαπάνη, ένδειξη που συνάδει και με τις προσδοκώμενες επιπτώσεις στην οικονομική τους κατάσταση, αλλά και τις ανησυχίες για την υγεία τους.

Συγκεκριμένα για τις πέντε σημαντικότερες τουριστικές αγορές της Ελλάδας:

– Γερμανία: 26% έχει σε προτεραιότητα τη δαπάνη για διακοπές μόλις επιτρέψουν οι συνθήκες, έναντι 40% που την ανέβαλε,
– Ηνωμένο Βασίλειο: τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 31% έναντι 49%,
– ΗΠΑ: 27% έναντι 44%,
– Γαλλία: 22% έναντι 37%,
– Ιταλία: 25% έναντι 49%.

Ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης, εκτιμά πως τους επόμενους 12 μήνες θα πραγματοποιήσει είτε διακοπές στη χώρα του (25% έως 56%) είτε στην περιοχή του (staycation) (12% έως 43%), ενώ εξίσου μεγάλο είναι το μερίδιο αυτών που δεν σκοπεύουν να κάνουν διακοπές (από 24% έως 36%).

Για τις κύριες ευρωπαϊκές αγορές της Ελλάδας, διακοπές σε άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς επιλέγει ένα ποσοστό που δεν ξεπερνά το 22% στη Γερμανία και το 29% στο Ην. Βασίλειο, το 15% στη Γαλλία και το 12% στην Ιταλία.

Στις χώρες αυτές, το 36% ως 49% δηλώνουν ότι θα κάνουν διακοπές στη χώρα τους και 14% έως 23% στην περιοχή τους, ενώ το 24% ως 35% δεν προτίθενται να κάνουν διακοπές.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media