Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023

Μελέτη ΙΝΣΕΤΕ: Βασικά μεγέθη του εισερχόμενου τουρισμού 2019 – 2022

Οι παραδοσιακές ευρωπαϊκές αγορές (Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία) και οι ΗΠΑ σημείωσαν σημαντικές αυξήσεις το 2022 στα βασικά μεγέθη (αφίξεις, διανυκτερεύσεις, εισπράξεις)  σε σχέση με το 2019.

Η αύξηση της Μέσης κατά Κεφαλή Δαπάνης την περίοδο 2019 – 2022 φαίνεται ότι σχετίζεται τόσο με την αύξηση της Μέσης Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση, όσο και με την αύξηση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Αξιοσημείωτη είναι η διασπορά των αγορών του ελληνικού τουρισμού.

Παρόλο που το 2022 ήταν μια χρονιά με ταξιδιωτικούς περιορισμούς κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες, η αναπτυξιακή δυναμική του ελληνικού τουρισμού κατέστη εμφανής αμέσως μετά την άρση τους προμηνύοντας την ανοδική εξέλιξη των μεγεθών το 2023.

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στη νέα μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), με τίτλο «Ακτινογραφία Εισερχόμενου Τουρισμού 2019 – 2022 | Προφίλ Αγορών»…

 

Διαβάστε περισσότερα στο: www.newstourism.gr