Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024

Μελέτη για την ανάπτυξη αεροπορικών συνδέσεων στο αεροδρόμιο του Αράξου

 

Εγκρίθηκε πριν από λίγες ημέρες, από το Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη αεροπορικών συνδέσεων στο αεροδρόμιο του Αράξου.

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, κατόπιν και σχετικού αιτήματος της Ένωσης Ξενοδόχων Αχαΐας και της Ένωσης Ξενοδόχων Δυτικής Ηλείας, εισηγήθηκε την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Μελέτη στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης αεροπορικών συνδέσεων στο αεροδρόμιο Αράξου».

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Σκοπός της μελέτης είναι η τόνωση του εισερχόμενου τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα μέσω της ανάπτυξης αεροπορικών συνδέσεων με το αεροδρόμιο του Αράξου, το οποίο καταγράφει μείωση αφίξεων τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας και διαρθρωτικής προσαρμογής στον τομέα του τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ – Δεκέμβριος 2021).

Μάλιστα στην ανωτέρω έκθεση του ΙΝΣΕΤΕ καταγράφεται ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας, μεταξύ άλλων, η υλοποίηση «δράσεων βελτίωσης/αναβάθμισης της αεροπορικής συνδεσιμότητας του αεροδρομίου του Αράξου».

Η προς εκπόνηση μελέτη θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάρτιση πρακτικού και συνοπτικού επιχειρησιακού σχεδίου δράσης και ιεράρχηση χωρών – στόχων για επίτευξη αεροπορικών συνδέσεων, τη συλλογή συνολικών στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του αεροδρομίου, τη διαβούλευση με τουριστικούς φορείς για συλλογή εμπειρικών στοιχείων, τη διερεύνηση αξιολόγηση, συλλογή και καταγραφή στοιχείων προορισμού για όλες τις όμορες περιοχές, τις σημαντικές αγορές που σχετίζονται με την αεροπορική σύνδεση, τη δημιουργία ηλεκτρονικής παρουσίασης στα αγγλικά, έως και την πιλοτική στόχευση αεροπορικής εταιρείας σε χώρα – στόχο.