Σάββατο 3 Ιουνίου 2023

Οι μελέτες του ΙΤΕΠ το 2022

Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών & Προβλέψεων (ΙΤΕΠ). του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΞΕΕ), Κωνσταντίνα Σβύνου, παρουσίασε το ερευνητικό έργο και τις δράσεις του Ινστιτούτου στη Γενική Συνέλευση του Επιμελητηρίου, το Σάββατο 26 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της έκθεσης Χenia στο Metropolitan Expo.

Δείτε την παρουσίαση της κυρίας Σβύνου για τις έρευνες – μελέτες που εκπονήθηκαν για το ΞΕΕ το 2022, ΕΔΩ.